VUC vergeet zich ondanks goede spel te belonen

VUC vergeet zich ondanks goede spel te belonen

Het was vooraf nog even afwachten of de consul het veld van ROAC in Rijpwetering goed zou keuren...

 It2grow B.V. en VUC sluiten overeenkomst

It2grow B.V. en VUC sluiten overeenkomst

It2grow en VUC hebben gisteren besloten het partnership rondom de reclame op het nieuwe...

Jonger Oranje Masterclass maandag 21 oktokber 2019

Jonger Oranje Masterclass maandag 21 oktokber 2019

Maandag 21oktober 2019 wordt er weer op VUC een Jonger Oranje Masterclass ism Juventus...

Veranderingen spelregels seizoen 2019-2020

Veranderingen spelregels seizoen 2019-2020

StrafschoppenserieAls er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te...

Onderhoudsbedrijf QURU sponsort nieuw sponsorbord met z’n eigen damesteam erop

Onderhoudsbedrijf QURU sponsort nieuw sponsorbord met z’n eigen damesteam erop

Onderhoudsbedrijf QURU sponsort nieuw sponsorbord met z’n eigen damesteam erop. Bedankt!

Wijzigingen in technische staf VUC

Wijzigingen in technische staf VUC

Voor het nieuwe seizoen is ook de technische staf van VUC weer compleet en zal er als volgt uit...

VUC zoekt jeugdtrainers

VUC zoekt jeugdtrainers

Welke VUC-er met passie voor het jeugdvoetbal wil mee wil doen aan het opleiden van spelers en...

VUC heeft VoetbalTV

VUC heeft VoetbalTV

Vanaf zaterdag 9 februari dit is onze vereniging aangesloten bij VoetbalTV. Dit is het...

Clubhuis vroeger open!

Clubhuis vroeger open!

Goed nieuws voor alle ouders van onze jeugdleden. Het clubhuis gaat vanaf 1 februari iedere dag...

VUC zoekt meiden van 12 tot 19

VUC zoekt meiden van 12 tot 19

Dit jaar startte VUC met meidenvoetbal. Inmiddels is MO15 vol enthousiasme en plezier op de...

Sponsoring van de jeugd

Sponsoring van de jeugd

Iedereen heeft inmiddels dat mooie verlichte jeugdsponsorbord gezien bij de ingang naar veld 1....

 • VUC vergeet zich ondanks goede spel te belonen

  VUC vergeet zich ondanks goede spel te belonen

 • It2grow B.V. en VUC sluiten overeenkomst

  It2grow B.V. en VUC sluiten overeenkomst

 • Jonger Oranje Masterclass maandag 21 oktokber 2019

  Jonger Oranje Masterclass maandag 21 oktokber 2019

 • Veranderingen spelregels seizoen 2019-2020

  Veranderingen spelregels seizoen 2019-2020

 • Onderhoudsbedrijf QURU sponsort nieuw sponsorbord met z’n eigen damesteam erop

  Onderhoudsbedrijf QURU sponsort nieuw sponsorbord met z’n eigen damesteam erop

 • Wijzigingen in technische staf VUC

  Wijzigingen in technische staf VUC

 • VUC zoekt jeugdtrainers

  VUC zoekt jeugdtrainers

 • VUC heeft VoetbalTV

  VUC heeft VoetbalTV

 • Clubhuis vroeger open!

  Clubhuis vroeger open!

 • VUC zoekt meiden van 12 tot 19

  VUC zoekt meiden van 12 tot 19

 • Sponsoring van de jeugd

  Sponsoring van de jeugd

Home

Jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 25 oktober 2018

Op vrijdag 25 oktober 2019 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag. Hierbij treft u de agenda voor de vergadering aan.


Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 

te houden op vrijdag 25 oktober 2019 in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag, aanvang 19.30 uur. Indien het reglementair benodigde aantal leden om 19.30 uur niet aanwezig is, vindt de tweede vergadering om 20.00 uur plaats. 

  1.         Opening.

  2.         Mededelingen en ingekomen stukken.

  3.         Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 26 oktober 2018.

  4.         Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018/2019.

  5.         Financieel verslag; bespreking van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2018/2019.

  6.         Verklaring kascommissie.

  7.         Verkiezing bestuursleden.

              Aftredend zijn:

              a.       1e penningmeester mevrouw E. van Drunick-van den Bos (herkiesbaar)

              b.      secretaris de heer R. Schamper (niet herkiesbaar)

              c.       bestuurslid voetbalzaken de heer C.H. van Teunenbroek (niet herkiesbaar)

              Het bestuur stelt voor de heer J. Heemstra te benoemen in de functie van secretaris. Voor de functie van bestuurslid voetbalzaken bestaat een vacature.  

  8.         Jeugdvoetbalzaken.

  9.         Verduurzaming.

Pauze.

10.         Begroting voor het verenigingsjaar 2019/2020.

11.         Jubilea.

              Het betreft de volgende leden:

              25 jaar: de heer J.W. van der Zanden

              40 jaar: mevrouw E. van Drunick-van den Bos, de heer M.H. van Heck en de heer E.B. Hermans.

              50 jaar: de heren O. Brokke en M. Steketee

              60 jaar: de heer F.J. Bok

              70 jaar: de heren E. Sanders en R. Wursten

              75 jaar: de heer H. Verbiest

12.         Verkiezing kascommissie.

              Ingevolge art. 16 lid 3 van de Statuten en art. 6 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de kascommissie uit drie of meer leden en twee plaatsvervangende leden. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de commissie. Jaarlijks treedt volgens rooster één lid af en wordt opgevolgd door een plaatsvervangend lid, in wiens vacature door de vergadering moet worden voorzien.

              Het bestuur stelt voor de zittende leden van de commissie, de heren E. Bourquin en A.J.P. Gorissen te herbenoemen. Naar een derde lid en naar een plaatsvervangend lid van de commissie wordt gezocht.

13.         Verkiezing commissie van beroep.

              Ingevolge art. 6 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de commissie van beroep uit drie leden en een plaatsvervanger. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn in beginsel herkiesbaar. Aftredend is de heer H. Kerkhof. Hij is niet herkiesbaar.

              Het bestuur stelt voor de commissie van beroep als volgt samen te stellen: de heren E.F.L. Stok (twee jaar en J. Kingma (één jaar). Naar een derde lid en naar een plaatsvervangend lid van de commissie wordt gezocht.

14.         Rondvraag.

15.         Sluiting.

ATTENTIE

   1.         Op de Algemene Ledenvergadering hebben alleen leden en begunstigers vanaf 16 jaar toegang. Uitsluitend leden hebben stemrecht.

  2.         Begunstigers hebben geen stemrecht en kunnen geen amendementen indienen. Wel hebben zij spreekrecht.

  3.         De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2018, het financiële verslag over het verenigingsjaar 2018/2019 en de begroting voor het verenigingsjaar 2019/2020 zullen vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw ter inzage liggen.

 

Uitslagen VUC 1 Beker

Uitslagen 1e klasse B

Stand 1e klasse B

Volgende wedstrijd

VUC op Twitter (#hsvvuc)

casino-bonus.pw