Aanmelden jeugdvoetbal

Op deze pagina kunt u uw kind opgeven als aspirant-lid van de Haagse Sportvereniging V.U.C.

Attentie: De samenwerking met de Ooievaarspas is beëindigd.

VUC staat voor Voorwaarts Utile Dulci Combinatie en is een sportclub waar alles draait om haar leden. VUC biedt en vraagt jeugdleden en hun ouders sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline.

Jeugdspelers die belangstelling hebben bij VUC te komen voetballen kunnen zich hier aanmelden door de gegevens in te vullen in het voorlopig aanmeldingsformulier. Hieronder wordt toegelicht welke spelregels en procedure wij hanteren om bij VUC lid te worden.

De jeugd wordt in eerste instantie ingedeeld naar leeftijdsklassen. Hierbij wordt uitgegaan van het geboortejaar. Bij voetbal gelden de volgende klassen: mini-pupillen: 5 en 6 jaar, F-klasse: 7 en 8 jaar, E-klasse: 9 en 10 jaar, D-klasse: 11 en 12 jaar, C-klasse: 13 en 14 jaar, B-klasse: 15 en 16 jaar, A-klasse: 17 tot 18 jaar.

Aanname- en instroombeleid

Bij VUC wordt een aanname- en instroombeleid gevoerd waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare capaciteit van de accommodatie en de organisatie. Aan de hand van een set criteria wordt bepaald of een verzoek tot lidmaatschap bij VUC kan worden gehonoreerd. Deze criteria zijn:

  • Spelers van wie er al gezinsleden spelen bij VUC
  • Spelers wier ouders bereid zijn zich actief in te zetten voor VUC
  • Spelers van oud-leden
  • Spelers die wonen in de directe nabijheid van VUC
  • Spelers die op school zitten in de buurt van VUC
  • Spelers die meer dan gemiddeld talent hebben
  • Spelers die de Nederlandse taal spreken

Een ballotagecommissie beoordeelt of een potentieel lid voldoet aan deze criteria en adviseert het bestuur hierover.

Is er nog plaats?

VUC streeft naar een goede balans tussen de organisatie en de kwaliteit van de voetbalafdeling. Op dit moment zijn bijna alle jeugd-teams van VUC maximaal bezet. Voor de klassen D t/m A (leeftijd 12 t/m 18 jaar) geldt bij VUC een limiet aan aantal teams en daarmee aan het aantal spelers. Dit houdt in dat er alleen ruimte ontstaat indien een speler stopt in deze klassen.

Voor de jongere kinderen (5 t/m 10 jaar) zijn de mogelijkheden om lid te worden ruimer. Hier is het aantal teams in de klassen MF t/m E niet gelimiteerd en is er altijd ruimte voor nieuwe instroom van nieuwe jeugdleden.

Vrijwilligersbijdrage

De vereniging VUC draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij op zijn of haar manier. Om een juiste inschatting te kunnen maken waarvoor we je kunnen benaderen, is het invullen van de informatievragen naar de vrijwilligersbijdrage hieronder verplicht. Het aannamebeleid van onze vereniging is hieraan gekoppeld!

De vrijwilligersbijdrage betreft in ieder geval dat ouders van jeugdleden verplicht zijn minimaal 5 keer per seizoen bardienst te draaien. Ook het vervoer naar de uitwedstrijden is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Meer informatie over de voetbalvereniging leest u op onze website : www.vuc.nl.

Procedure

Wat is de procedure nadat u de gegevens heeft ingevuld? Het formulier wordt ontvangen bij de ledenadministratie van VUC. Bij ontvangst wordt bij de beoordeling van het voorlopige aanmeldingsformulier gekeken naar volledigheid en juistheid. Tevens wordt bezien of er plaats is in de leeftijdsklasse van uw kind. Daarnaast wordt op basis van de bovenbeschreven set criteria getoetst of u een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de vrijwilligersorganisatie.

Binnen twee weken na ontvangst van het voorlopige aanmeldingsformulier krijgt u bericht over het vervolg. Indien er voldoende plaats is en er tevens sprake is van de gewenste en noodzakelijke vrijwilligersbijdrage dan ontvangt u de definitieve inschrijfformulieren. Na retour bij de secretaris van VUC wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u en zal met u overlegd worden welke activiteiten u voor de vereniging kunt doen.

Indien er geen plaats is wordt u binnen twee weken na ontvangst van het voorlopige aanmeldingsformulier bij VUC hiervan in kennis gesteld.

Meer informatie over de aanmelding en lidmaatschap is verkrijgbaar via de ledenadministratie van VUC door een email te sturen naar vuc@vuc.nl.

Voor spelers geboren na 2000 is inschrijven nog mogelijk

Privacyverklaring

De HSV VUC hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zie voor onze Privacyverklaring de website van de vereniging (http://www.vuc.nl/joomla) onder de knop ‘Algemeen’.

Aanmeldformulier

DD-MM-YYYY
Vul een tiencijferig telefoonnummer in, bijvoorbeeld: 0123456789
Vul een tiencijferig mobiel nummer in, bijvoorbeeld: 0612345678
Is het aspirant-lid de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?
Is het aspirant-lid in het bezit van een knvb spelerspas?

De volgende vragen hebben betrekking op uw bijdrage als ouder/verzorger van het aspirant-lid voor de vrijwilligersbijdrage.