Voorstel voor nieuw vrijwilligersplan

De laatste jaren is het werven van vrijwilligers een van de moeilijkste taken van onze vereniging. Iedereen heeft het druk en een paar uurtjes vrijmaken voor vrijwilligers werk bij de sportvereniging komt op het laatste plan.

Op dit moment staat het water aan de lippen bij onze vereniging. De getrouwe vrijwilligers die al hun vrije tijd aan de club geven worden ouder en jonge aanvulling is er niet.
 
Hieronder volgt een plan om het probleem van de vrijwilligers een klein beetje op te lossen. Wij begrijpen dat plan bij vele leden niet in goede aarde valt, maar zoals gezegd, het water staat aan de lippen.
 
VRIJWILLIGERS PLAN
 
Dit plan zal, als het aangenomen wordt,ingaan met ingang van het seizoen 1 juli 2015 / 2016.
Ieder spelend senior lid zal een contributie verhoging krijgen van € 50,00. Dit bedrag zal per jaar of bij een kwartaal betaler, per kwartaal, toegevoegd worden aan de contributie die automatisch geind wordt.
Dit bedrag kan worden terugverdiend door per seizoen 6 uur vrijwilligerswerk te doen. Dit kan een van de volgende taken zijn:
  • Bar medewerker/ster 
  • Keuken medewerker / ster
  • Jeugdteam leiden/trainen
  • Tafeltjesdienst voor de jeugd op zaterdag
  • Werkzaamheden op het veld of in het paviljoen (onder voorbehoud)
  • Schoonmaakwerkzaamheden (onder voorbehoud)
  • Administratieve taken (onder voorbehoud)
 
Als u 6 uur (of hopelijk meer) vrijwilligers werk gedaan heeft zal de € 50,00 teruggestort worden op uw rekening. 
 
Dit geldt ook voor niet spelende leden die trainen. Hopelijk zullen niet spelende/trainings leden ook hun steentje bij willen dragen.
Onze afdelingen Honk en Softball en Lacrosse vallen ook onder het plan.
 
Begunstigers van onze vereniging zijn vrijgesteld van de verhoging.
 
Wij begrijpen dat dit plan niet populair zal zijn, maar zoals al gemeld kan het zo niet langer doorgaan. Wij zijn inmiddels 105 jaar oud en als we nog een 100 erbij willen hebben zal er toch echt wat moeten gebeuren.
 
 Dit voorstel wordt op de komende algemene ledenvergadering, dd 24 oktober 2014, behandeld.
 
Het bestuur