Gedragsregels voor de scheidsrechters

1. Ken de regels en pas deze toe.

2. Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.

3. Zorg ervoor dat uw gedrag zowel in als buiten het speelveld sportief is.

4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede en/of hun sportieve spel.

5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

6. Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.

7. Volg (bij)scholingscursussen