Vrienden van VUC

Particulieren en bedrijven die zich op een of andere wijze met VUC verbonden voelen en dat tot uitdrukking willen brengen, kunnen zich aansluiten bij de Club Vrienden Van VUC (CVVV). De CVVV is gezamenlijk Hoofdsponsor van VUC.
 
VUC is een vereniging met een rijke historie en een beschaafde en positieve uitstraling. Het is daarom zeer de moeite waard VUC  te ondersteunen. Dat kan door toe te treden tot de CVVV. U wordt dan mede hoofdsponsor. 
 
Lidmaatschap CVVV 
De bijdrage voor het basislidmaatschap van de CVVV bedraagt 1.200 euro per jaar of (naar wens) 100 euro per maand
 
Daarnaast is er nog het business lidmaatschap. Dit lidmaatschap is gelijk aan het basislidmaatschap. Maar het bedrijf krijgt als extra een reclamebord langs het hoofdveld. Dit lidmaatschap kost 1.695 euro per jaar. Dit is exclusief aanmaakkosten van het reclamebord.
 
Voor beide lidmaatschappen gelden de volgende voorwaarden:
 
  • De basis voor het lidmaatschap is een duur van 3 jaar.
  • Het verschuldigde bedrag wordt in één keer, of maandelijks automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven.
  • Voor bedrijven wordt er btw berekend. Hiervoor ontvangt het bedrijf een factuur.
  • Bij basislidmaatschap waar geen prestatie tegenover staat, wordt geen btw verrekend.
 
Wanneer particulieren een contract voor 5 jaar afsluiten, is de bijdrage volledig aftrekbaar  van het fiscale inkomen! Op deze wijze betaalt de fiscus dus mee aan uw bijdrage!
 
Na afloop van de overeenkomst wordt deze jaarlijks automatisch met één jaar verlengd tegen het dan geldende tarief. Tenzij één van beide partijen de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum schriftelijk opzegt.
 
Tegenprestatie VUC
Het is niet meer dan logisch dat wij onze dank op een gepaste wijze tot uitdrukking brengen. De Stichting Business Promotion VUC  biedt leden van de CVVV het volgende aan: 
 
  • lidmaatschap businessclub; 
  • 1x per jaar een bezoek aan een bedrijf voor het verruimen van informatie en netwerk;
  • gratis entree bij de thuiswedstrijden van VUC 1 voor 2 personen;
  • stimuleren van Business-to-Business door minimaal eenmaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst;
  • bij thuiswedstrijden van VUC 1, onder het genot van een drankje en een hapje, over de wederzijdse belangen en interesses met andere leden van gedachten wisselen
 
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij John Tiemens, voozitter van de SBP VUC, 0655384220 of via de mail sbpvuc@planet.nl.