Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier.
Het invullen van het wedstrijdformulier en de controle van de spelerspassen zal uitsluitend nog met een app op de telefoon of tablet gebeuren. De bekende plastic spelerspassen komen te vervallen.

Lees meer: Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Regels voor jeugdspelers en hun ouders / verzorgers

De speler:

 • is zoveel als mogelijk aanwezig op de trainings- en wedstrijddagen;
 • verzamelt op tijd en is 10 minuten voor het begin van de training aanwezig;
 • meldt zich voor de training bij de trainer en neemt met de andere spelers de trainingsmaterialen mee naar het veld en brengen deze ook weer terug;
 • meldt zich voor trainingen en wedstrijden zelf af bij de trainer. Dit geldt niet voor de ministars, JO7, JO8 en JO9, deze worden door de ouders afgemeld bij de trainer;
 • gaat bij wedstrijden vanuit de kleedkamer samen met de andere spelers naar het veld voor de warming-up;;
 • toont respect voor de scheidsrechter (en assistent-scheidsrechter) in woord en gebaar en accepteert de beslissingen;
 • geeft voor en na de wedstrijd de spelers van de tegenstander een hand, ongeacht de uitslag. Ook de scheidsrechter/grensrechter krijgen een hand;
 • gaat na de wedstrijd onder de douche;
 • verzamelt iedere wedstrijd op de afgesproken tijd (uit en thuis) op VUC;
 • kleedt zich bij trainingen en wedstrijden om in de kleedkamer (en niet in de dugout!);
 • laat na de training en wedstrijd (uit en thuis) de kleedkamer netjes achter;
 • speelt volgens de bekende en afgesproken spelregels;
 • gedraagt zich sportief binnen en buiten het veld;
 • scheldt niet op (mede)spelers, leden of publiek;
 • slaat geen vuile schoenen uit tegen muren e.d. binnen en buiten de kleedkamer;
 • heeft respect voor andermans eigendommen en blı́jft van andermans spullen af;
 • toont respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers.

De ouders/verzorgers:

 • moedigen het kind en anderen positief aan en is de grootste supporters van de kinderen;
 • zijn een voorbeeld in woord en gedrag en geeft geen commentaar op de leiding (scheidsrechter/grensrechter/trainer);
 • helpen mee om ongewenst gedrag van hun kind te voorkomen;
 • komen niet in de kleedkamer. Dit geldt niet voor de Ministars, JO7, JO8 en JO9;
 • begeven zich niet op het speelveld, hier komen alleen spelers en begeleiding;
 • stellen zich beschikbaar voor het vervoer van spelers bij een uitwedstrijd;
 • zorgen ervoor dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
 • zien er op toe dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • bemoeien zich tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met de coaching van het team dan wel hun kind;
 • houden zich aan dit convenant.

 

 

 

 

Tijdstraffen

Bij de B-categorie (D-, C- en B-klasse) betekent dit:

De gele kaart wordt omgezet in een 10 minuten straf;

Bij de 1e gele kaart verdwijnt de speler voor 10 minuten naar de kant (hij mag niet vervangen worden);

Bij de 2e gele kaart betekent dit een rode kaart, dus veld verwijdering;

De gele en rode kaarten worden nu niet meer op het wedstrijdformulier vermeld, dus geen tuchtrechtelijke straf voor de speler;

Krijgt de speler een directe rode kaart, dan blijft alles bij het oude, dus veld verwijdering, vermelding op het wedstrijdformulier en tuchtrechtelijke straf door de KNVB. 

Spelerspas KNVB

Alle KNVB-leden vanaf de D-pupillen (met uitzondering van de G-voetbaljeugd) hebben er één: een spelerspas. Met deze pas, die het formaat heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en de KNVB.

Geen pas = niet spelen
Met ingang van het seizoen 2006/’07 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder. Het is de taak van de scheidsrechters om voor de wedstrijd in het bijzijn van de aanvoerders/begeleiders de passen te controleren.

De regel is duidelijk: wie geen pas bij zich heeft, mag niet spelen. Zorg dus dat je bij elke wedstrijd je pas bij de hand hebt. En zorg dat je ‘m niet kwijtraakt, want de spelerspas wordt eenmalig verstrekt.

Speelgerechtigd
Het controleren van de spelerspassen levert voor de wedstrijd wat extra handelingen op, maar dan weten alle partijen ook zeker dat er alleen speelgerechtigde spelers in het veld staan. Dankzij de spelerspas kan de scheidsrechter namelijk de identiteit van de spelers vaststellen, zodat ‘illegale invallers’ (verkeerde leeftijdscategorie, geen KNVB-lid of lid van een andere club) door de mand vallen en niet kunnen spelen. Dat komt een eerlijk competitieverloop ten goede.

Lik-op-stuk
De meeste wedstrijden verlopen eerlijk en sportief, maar het gebeurt soms dat een speler zich misdraagt op of rond het veld. Ook in dit geval biedt de spelerspas uitkomst. Met behulp van pas is eenvoudiger te achterhalen wie zich heeft misdragen, zodat de speler in kwestie snel en gepast kan worden gestraft. Kortom: de spelerspas draagt een steentje bij om fair play in het voetbal te stimuleren.

Via onderstaande link kun je de handleiding downloaden van de Spelerspas KNVB

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20spelerspas%2020132014.pdf?id=82017 

 .nl. 

Sponsering van de jeugd

 Leuke dingen voor jullie eigen teams.


Jullie hebben vast wel allemaal dat mooie jeugdsponsorbord gezien bij de ingang van ons mooie complex. Hier kunnen ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en eigenlijk iedereen hun naam laten vermelden. Zij moeten hier dan wel € 50,-- voor betalen.

Dit geld komt geheel ten goede van jullie zelf.

 

Wat gaan we met dit geld doen? Het geld is geheel bestemd voor de jeugd en wordt dan ook op een aparte rekening gestort. Het is de bedoeling dat leiders, trainers en ouders via het jeugdbestuur een verzoek indienen voor een bijdrage aan b.v. een jeugdtournooi of een leuk reisje. Dit zijn slechts voorbeelden maar misschien komen jullie zelf wel met hele leuke ideëen.
Dus benader allemaal je eigen ouders, familie, vrienden en kennissen en vraag ze de jeugd van VUC te steunen via dit sponsorbord. Via jullie leider of trainer kun je dit dan met het jeugdbestuur verder afhandelen.

De sponsorcommissie

Ouders langs de lijn

Spelers vinden het leuk als ouders, familie, vrienden en kennissen langs het voetbalveld staan om hen aan te moedigen. Door veel toeschouwers worden zij enthousiast en veelal gaan de spelers zich daardoor nog meer inspannen om een prestatie neer te zetten.
Wat u zeer waarschijnlijk niet weet is dat alle spelers met een opdracht het veld in gaan. Deze opdracht wordt hen, veelal in de kleedkamer, bij de voorbespreking van een wedstrijd, meegegeven door de trainer en/of leider.
Op het moment dat spelers het veld in gaan en de wedstrijd begint worden zij gedurende de wedstrijd regelmatig door de trainer en/of leider aan hun opdracht herinnert.
Wij begrijpen dat ook ouders, familie, vrienden en kennissen in hun enthousiasme de spelers tot een goede prestatie willen aanzetten. Dit gebeurt regelmatig door het geven van aanwijzingen aan de spelers.
Een speler raakt daardoor in verwarring want hij heeft een opdracht gekregen van de trainer en/of leider en krijgt daarnaast ook nog eens aanwijzingen van toeschouwers. Het gevolg is dat het voor een speler onduidelijk is wat hij moet doen.
Wij vertellen de spelers in de kleedkamer in ieder geval dat hij gedurende de wedstrijd uitsluitend naar aanwijzingen van de trainer en/of leider moet luisteren.
U zult begrijpen dat wij u dringend willen verzoeken de spelers geen aanwijzingen te geven. Het aanmoedigen van spelers door toeschouwers is natuurlijk niet weg te denken bij een wedstrijd en wij willen ook graag dat u dat doet.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.

“Het spelersvolgsysteem”

Met de komst van de heer Jan de Jong als Hoofd opleidingen van onze voetbalvereniging is ook een spelersvolgsysteem bij HSV VUC geïntroduceerd.
Het komt er op neer dat spelers, van A-junioren t/m Mini-pupillen, wekelijks worden beoordeeld op hun prestaties en gedrag bij trainingen en wedstrijden. Aan de hand van twee formulieren (training en wedstrijd) wordt op deze punten de voortgang van de individuele speler bewaakt.
Gedurende het seizoen worden in gesprekken met het Hoofd opleidingen en de trainers/leiders de ontwikkeling van de individuele speler besproken en, indien nodig, worden maatregelen genomen om de ontwikkeling van de speler te verbeteren.
Indien hiertoe aanleiding is wordt een gesprek aangegaan tussen ouders en trainer/leider.
Het spelersvolgsysteem staat uitsluitend ten dienste van trainers, leiders en het Hoofd opleidingen. Ouders hebben geen inzage in de resultaten van het spelersvolgsysteem
Het spelersvolgsysteem wordt na een proefperiode met ingang van de eerste competitiewedstrijd op 29 oktober as. van kracht. De eerst zichtbare resultaten zijn na de winterstop bekend.
Mocht u vragen hebben over dit systeem, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.

KNVB pakt voetbalblessures aan!

KNVB pakt voetbalblessures aan

De KNVB en Consument en Veiligheid bieden gezamenlijk het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ aan om blessures te voorkomen. Het programma is beschikbaar via de subsite voor Trainers & Coaches en wordt ondersteund door Giovanni van Bronckhorst.

Elk jaar lopen 620.000 veldvoetballers een blessure op. Vooral de enkels en knieën moeten het ontgelden. Om deze voetbalblessures aan te pakken is het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ ontwikkeld.

Lees meer: KNVB pakt voetbalblessures aan!