Ouders langs de lijn

Spelers vinden het leuk als ouders, familie, vrienden en kennissen langs het voetbalveld staan om hen aan te moedigen. Door veel toeschouwers worden zij enthousiast en veelal gaan de spelers zich daardoor nog meer inspannen om een prestatie neer te zetten.
Wat u zeer waarschijnlijk niet weet is dat alle spelers met een opdracht het veld in gaan. Deze opdracht wordt hen, veelal in de kleedkamer, bij de voorbespreking van een wedstrijd, meegegeven door de trainer en/of leider.
Op het moment dat spelers het veld in gaan en de wedstrijd begint worden zij gedurende de wedstrijd regelmatig door de trainer en/of leider aan hun opdracht herinnert.
Wij begrijpen dat ook ouders, familie, vrienden en kennissen in hun enthousiasme de spelers tot een goede prestatie willen aanzetten. Dit gebeurt regelmatig door het geven van aanwijzingen aan de spelers.
Een speler raakt daardoor in verwarring want hij heeft een opdracht gekregen van de trainer en/of leider en krijgt daarnaast ook nog eens aanwijzingen van toeschouwers. Het gevolg is dat het voor een speler onduidelijk is wat hij moet doen.
Wij vertellen de spelers in de kleedkamer in ieder geval dat hij gedurende de wedstrijd uitsluitend naar aanwijzingen van de trainer en/of leider moet luisteren.
U zult begrijpen dat wij u dringend willen verzoeken de spelers geen aanwijzingen te geven. Het aanmoedigen van spelers door toeschouwers is natuurlijk niet weg te denken bij een wedstrijd en wij willen ook graag dat u dat doet.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.

“Het spelersvolgsysteem”

Met de komst van de heer Jan de Jong als Hoofd opleidingen van onze voetbalvereniging is ook een spelersvolgsysteem bij HSV VUC geïntroduceerd.
Het komt er op neer dat spelers, van A-junioren t/m Mini-pupillen, wekelijks worden beoordeeld op hun prestaties en gedrag bij trainingen en wedstrijden. Aan de hand van twee formulieren (training en wedstrijd) wordt op deze punten de voortgang van de individuele speler bewaakt.
Gedurende het seizoen worden in gesprekken met het Hoofd opleidingen en de trainers/leiders de ontwikkeling van de individuele speler besproken en, indien nodig, worden maatregelen genomen om de ontwikkeling van de speler te verbeteren.
Indien hiertoe aanleiding is wordt een gesprek aangegaan tussen ouders en trainer/leider.
Het spelersvolgsysteem staat uitsluitend ten dienste van trainers, leiders en het Hoofd opleidingen. Ouders hebben geen inzage in de resultaten van het spelersvolgsysteem
Het spelersvolgsysteem wordt na een proefperiode met ingang van de eerste competitiewedstrijd op 29 oktober as. van kracht. De eerst zichtbare resultaten zijn na de winterstop bekend.
Mocht u vragen hebben over dit systeem, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.