Sponsering van de jeugd

 Leuke dingen voor jullie eigen teams.


Jullie hebben vast wel allemaal dat mooie jeugdsponsorbord gezien bij de ingang van ons mooie complex. Hier kunnen ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en eigenlijk iedereen hun naam laten vermelden. Zij moeten hier dan wel € 50,-- voor betalen.

Dit geld komt geheel ten goede van jullie zelf.

 

Wat gaan we met dit geld doen? Het geld is geheel bestemd voor de jeugd en wordt dan ook op een aparte rekening gestort. Het is de bedoeling dat leiders, trainers en ouders via het jeugdbestuur een verzoek indienen voor een bijdrage aan b.v. een jeugdtournooi of een leuk reisje. Dit zijn slechts voorbeelden maar misschien komen jullie zelf wel met hele leuke ideëen.
Dus benader allemaal je eigen ouders, familie, vrienden en kennissen en vraag ze de jeugd van VUC te steunen via dit sponsorbord. Via jullie leider of trainer kun je dit dan met het jeugdbestuur verder afhandelen.

De sponsorcommissie