Algemene gegevens

 

Trainingsdagen / -tijden / kleedkamer:   ** 10 minuten vóór training aanwezig **

Afmelden training / wedstrijd: Door de speler bij de trainer

 

 

Inloggen