Business Promotion

Heeft u vragen of suggesties dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden te benaderen. U kunt dat per email doen.

Stichting Business Promotion.
Postbus 410 2270CK VOORBURG
E-mail: sbpvuc@planet.nl
Voorzitter J.Tiemans 0655384220
 
  Voorzitter J.Tiemens 
  Secretaris Vacant
  Penningmeester Mw. E. van Drunick
  Lid P.Louwe
  Lid P.Looijesteijn
  Lid M.H. van Heck
  Lid H.van der Lem
  Lid P. Vrolijk
  Lid H. de Beer