Spreekuur jeugdcommissie

Met ingang van heden is er iedere laatste donderdag van de maand van 19:30 - 20:15 uur een inloopspreekuur voor de ouders van onze jeugdleden.

Heeft u vragen, suggesties, ideeën of dergelijke, laat het de aanwezige leden van jeugdcommissie weten tijdens dit spreekuur.

U wordt te woord gestaan door minimaal twee jeugdcommissieleden.

Mocht de laatste donderdag van de maand een feestdag zijn dan is het spreekuur op de donderdag ervoor.

Natuurlijk kunt u ook altijd per mail contact opnemen met de jeugdcommissie (zie hiervoor de website van VUC onder "Organisatie").

Bestuursbesluit: Procedure bij niet tijdig betalen van contributie

Het bestuur heeft besloten dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichtingen voortaan als volgt zal worden gehandeld.

Lees meer: Bestuursbesluit: Procedure bij niet tijdig...

Beëindiging lidmaatschap

Regelmatig wordt de verenging geconfronteerd met tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.

Dit is niet wenselijk. Het leidt tot incomplete teams.

Tot voor kort werd ook de incasso van de contributie gestopt. Dit laatste had tot gevolg dat er gaten in de begroting ontstonden. Om die reden zal met onmiddellijke ingang strikt de hand worden gehouden aan de reglementen waarin is opgenomen dat tot het einde van het seizoen (30 juni) contributie dient te worden betaald.

In voorkomende gevallen, ter beoordeling door het bestuur, kan daarvan worden afgeweken.

Spelervolgsysteem

 

 

 

 

 

VUC ondersteunt vanaf seizoen 2016/2017 de jeugdopleiding met Talento Spelervolgsysteem en heeft daarmee een duidelijke stap gezet bij het optimaliseren van de jeugdopleiding.

Talento is een online programma voor teamorganisatie en talentontwikkeling en stelt VUC en haar trainers op een gebruiksvriendelijke manier in staat om de prestaties van de teams en de ontwikkelingen van de spelers inzichtelijk te maken.

Talento helpt de trainer bij het voorbereiden van de wedstrijden en trainingen, bij het vastleggen van wedstrijddetails, het maken van een opstelling, absentieregistratie, spelersbeoordelingen, statistieken etc. 

Talento is uitsluitend toegankelijk voor trainers en leden van de jeugdcommissie.

 

Algemene gegevens

Trainer:

Leider:

Leider:

Trainingsdagen en -tijden:

Afmelden training / wedstrijd:

Afgelastingen (wedstrijden en trainingen) en alternatief programma

Voor afgelastingen (wedstrijden en trainingen) en alternatief programma verwijzen wij jullie naar het menu "afgelastingen".