Beëindiging lidmaatschap

Regelmatig wordt de verenging geconfronteerd met tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.

Dit is niet wenselijk. Het leidt tot incomplete teams.

Tot voor kort werd ook de incasso van de contributie gestopt. Dit laatste had tot gevolg dat er gaten in de begroting ontstonden. Om die reden zal met onmiddellijke ingang strikt de hand worden gehouden aan de reglementen waarin is opgenomen dat tot het einde van het seizoen (30 juni) contributie dient te worden betaald.

In voorkomende gevallen, ter beoordeling door het bestuur, kan daarvan worden afgeweken.