Contact Business club

Stichting Business Promotion
Postbus 410 2270CK VOORBURG
E-mail: sbpvuc@planet.nl
Voorzitter John Tiemens Tel: 0655384220
  

Business club nieuws

VUC zoekt meer sponsors

Hierbij vragen wij aandacht voor samenwerking tussen uw bedrijf en de hsv VUC.

Historie
VUC is een club met een zeer rijke historie en een glorieus verleden. In het seizoen 1943/44 werd VUC afdelingskampioen en werd er met Heerenveen, Heracles, de Volewijckers en Longa gespeeld om het kampioenschap van Nederland. VUC werd in deze competitie tweede. VUC was toen leverancier van het Nederlandse elftal. Na de splitsing van het voetbal in prof- en amateurvoetbal heeft VUC in de zeventiger jaren wederom een glansrijke periode doorgemaakt met het kampioenschap van de Hoofdklasse A der amateurs in de jaren 1977, 1978 en 1979.

Na magere jaren is VUC er in geslaagd terug te keren naar de top van het amateurvoetbal. Hoewel een degradatie afgelopen seizoen roet in het eten gooide is de doelstelling nog steeds: met beide selectie-elftallen zo hoog mogelijk spelen. Toetreding tot de topklasse wordt daarbij zeker niet uitgesloten.

Ontwikkeling
Ook VUC staat onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals zovele grote steden is er In Den Haag sprake van een grote verscheidenheid aan culturen. Wij zien dat ook terug bij VUC maar zien dat niet als een bedreiging maar als een kans om d.m.v. sport de integratie van minderheden spelenderwijs te bevorderen. We hechten daarbij aan plezier, sportiviteit, respect voor elkaar en het ontwikkelen van de teamgeest.

Stichting Business Promotion VUC

Om VUC op het hoogste niveau te houden en om de doelstellingen van de vereniging te bevorderen en ondersteunen is de Stichting Business Promotion VUC (SBP VUC) actief. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld om fondsen te werven om de doelstellingen te helpen realiseren.

Fondsverwerving
VUC biedt vele mogelijkheden om de club te steunen. O.a. reclameborden, advertenties in diverse clubuitgaven, tenuesponsoring, wedstrijdballen maar ook projecten zoals het realiseren van de bouw van een businessruimte, het opknappen van de hoofdtribune en het steunen van het jeugdvoetbal, enz. enz. Op deze site vindt u nadere informatie over de mogelijkheden om VUC daadwerkelijk te steunen.

Tot slot
Een club als VUC begrijpt dat ieder bedrijf vele sponsorverzoeken krijgt.VUC is derhalve niet zo maar een club; rijk aan historie, spelend op het hoogste amateurniveau en een club met een prima imago. Ondersteunen van deze club, op welke wijze dan ook, is een win win situatie.

Wij hopen dat wij uw interesse hebben gewekt. en dat deze brief wellicht zal leiden tot een constructieve en plezierige samenwerking.
Namens de Stichting Business Promotion VUC

John Tiemens

Business club

Business club
 
In augustus 2001 werd de Sponsorcommissie opgericht met als primaire doelstelling het eerste elftal van de hsv V.U.C. zo snel mogelijk terug te laten keren naar de top van het amateurvoetbal.

Om de Sponsorcommissie meer draagkracht, inhoud en autonome handelingsbevoegdheid te geven werd in overleg met het bestuur van de H.S.V V.U.C. besloten tot oprichting van de Stichting Business Promotion VUC (SBP VUC). Op 27 mei 2005 werd zij bij notariële akte een feit en was de Sponsorcommissie verleden tijd.

In het recente verleden heeft de SBP V.U.C., naast sponsorwerving, zich beziggehouden met de verbetering van de accommodatie.
De volledige renovatie van de kleedkamers onder de hoofdtribune en de geluidsinstallatie werden gerealiseerd en gefinancierd. Tevens werden er nieuwe dug-outs op de velden 1 en 2 geplaatst. Daarnaast werden naast subsidies, diverse adviezen aan het bestuur van de hsv VUC gegeven welke tot besparing of verhoging van inkomsten leiden.

Om aan de top te blijven en verder te gaan houdt de SBP V.U.C. zich momenteel enkel nog bezig met de taak waarvoor de SBP V.U.C. is opgericht, t.w.: sponsorzaken!

Naast deze primaire doelstelling wil de SBP VUC meer mogelijkheden creëren voor de jeugd en andere geledingen binnen de vereniging. Deze veelomvattende taak wil men delen met alle leden van de hsv V.U.C. De SBP V.U.C. rekent daarom op veel initiatief, creativiteit en inzet.

Succes betekent immers meer inkomsten voor de vereniging.

Voor vragen en adviezen kunt u terecht bij de leden van de SBP V.U.C.

Sponsorvormen

Hieronder vindt u alle sponsorvormen en sponsorvoorwaarden van de SBP VUC.
 
 • Businesspakket
Bestaande uit lidmaatschap Club Vrienden Van VUC, een prominente banner op de website van VUC en een dubbel reclamebord. De kosten voor dit pakket zijn € 2.250.
 • Enkel reclamebord
eenzijdig 2,5 meter € 275
dubbelzijdig € 475
 • Dubbel reclamebord
eenzijdig 5 meter  € 495
dubbelzijdig € 695
 • Club Vrienden Van VUC
€ 1.200
 • Prominente banner website
€ 600
 • Wedstrijdbal
€ 75
 • Maatwerk
In nader overleg in te vullen.
 
Aanmaakkosten
De aanmaakkosten van een reclamebord zijn voor uw  rekening. Het bord blijft daarom ook uw eigendom. Als u kiest voor een vijfjarig contract, neemt de Stichting Business Promotion VUC 50% van de aanmaakkosten voor haar rekening.
 
Alle genoemde bedragen zijn per jaar en excl. btw. Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat kosten voor sponsoring door bedrijven als bedrijfskosten mogen worden. Dit levert u fiscaal voordeel op! 
 
Waarom sponsoring?
Binnen de h.s.v. V.U.C. leeft de nadrukkelijke wens om op alle niveaus de gezelligheid aan een hoog prestatieniveau te koppelen. Jaarlijks wordt er veel tijd, geld en aandacht besteed aan een goede begeleiding.
 
De opleiding van de jeugd en bevordering van de prestaties van de selectie zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Niet alleen omdat op alle niveaus een goede beheersing van het spel het plezier in het voetbal verhoogt, maar ook om de doorstroming van de jeugd naar bijvoorbeeld het eerste seniorenelftal te bevorderen.
 
De h.s.v. V.U.C. is een vereniging met ambities. Om die te kunnen verwezenlijken zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk. Om de relatie tussen sponsors en de vereniging in goede banen te leiden is, als opvolger van de Sponsorcommissie, in 2005 de Stichting Business Promotion VUC opgericht.
 
Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden om de h.s.v. V.U.C. als sponsor te ondersteunen. Deze verschillende vormen van sponsoring vormen een belangrijke financile pijler voor de h.s.v. V.U.C. en maken het mogelijk voor al onze leden om op hun niveau met veel voetbalplezier te presteren.
 
Mocht u zelf ideen hebben over de invulling van een sponsorschap dan vernemen wij dat graag van u.
 
10 redenen om sponsor te worden van V.U.C.
 1. grote bekendheid door rijke historie;
 2. beschaafde vereniging met een goede uitstraling;
 3. groot bereik (van kleine tot grote ondernemers);
 4. businessclub (mogelijkheden tot het leggen van contacten met andere bedrijven met een bedrijfsbezoek en/of een bezoek aan een interland- of een eredivisiewedstrijd);
 5. beschikbaarstelling van het complex van V.U.C. voor bijvoorbeeld een bedrijfstoernooi, een bedrijfsfeest etc.;
 6. ongedwongen prettige sfeer;
 7. goede kans om te scoren bij particulieren/mogelijke klanten of bedrijven die lid zijn van de vereniging;
 8. door goede prestaties van V.U.C. altijd spannende wedstrijden die u op zondag even wegnemen uit de dagelijkse stress;
 9. mogelijkheid om samen met andere bedrijven VUC die vooraanstaande vereniging te laten blijven die zij al heel langs is. Dit zorgt uiteraard ook voor meer naamsbekendheid van de sponsoren.
 10. grotere bekendheid van uw reclame-uiting vanwege hogere attentie door pers en televisie.
Hebben wij u kunnen overtuigen? Graag nodigen wij u uit, om tijdens en na een thuiswedstrijd van VUC 1 op zondag meer te vertellen over onze bloeiende club. De leden van de SBP en/of onze sponsorwervers vertellen u graag alles over de vele sponsormogelijkheden.
 
Sponsortip
Als u een idee hebt om een bijdrage te kunnen leveren aan onze sponsorinkomsten, vernemen wij dit graag van u. Dit kan zijn een actieve deelname in het werven van nieuwe sponsors, maar ook het eenmalig aanbrengen van een nieuwe sponsor is welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw werkgever of aan een van uw relaties.
 

Vrienden van VUC

Particulieren en bedrijven die zich op een of andere wijze met VUC verbonden voelen en dat tot uitdrukking willen brengen, kunnen zich aansluiten bij de Club Vrienden Van VUC (CVVV). De CVVV is gezamenlijk Hoofdsponsor van VUC.
 
VUC is een vereniging met een rijke historie en een beschaafde en positieve uitstraling. Het is daarom zeer de moeite waard VUC  te ondersteunen. Dat kan door toe te treden tot de CVVV. U wordt dan mede hoofdsponsor. 
 
Lidmaatschap CVVV 
De bijdrage voor het basislidmaatschap van de CVVV bedraagt 1.200 euro per jaar of (naar wens) 100 euro per maand
 
Daarnaast is er nog het business lidmaatschap. Dit lidmaatschap is gelijk aan het basislidmaatschap. Maar het bedrijf krijgt als extra een reclamebord langs het hoofdveld. Dit lidmaatschap kost 1.695 euro per jaar. Dit is exclusief aanmaakkosten van het reclamebord.
 
Voor beide lidmaatschappen gelden de volgende voorwaarden:
 
 • De basis voor het lidmaatschap is een duur van 3 jaar.
 • Het verschuldigde bedrag wordt in één keer, of maandelijks automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven.
 • Voor bedrijven wordt er btw berekend. Hiervoor ontvangt het bedrijf een factuur.
 • Bij basislidmaatschap waar geen prestatie tegenover staat, wordt geen btw verrekend.
 
Wanneer particulieren een contract voor 5 jaar afsluiten, is de bijdrage volledig aftrekbaar  van het fiscale inkomen! Op deze wijze betaalt de fiscus dus mee aan uw bijdrage!
 
Na afloop van de overeenkomst wordt deze jaarlijks automatisch met één jaar verlengd tegen het dan geldende tarief. Tenzij één van beide partijen de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum schriftelijk opzegt.
 
Tegenprestatie VUC
Het is niet meer dan logisch dat wij onze dank op een gepaste wijze tot uitdrukking brengen. De Stichting Business Promotion VUC  biedt leden van de CVVV het volgende aan: 
 
 • lidmaatschap businessclub; 
 • 1x per jaar een bezoek aan een bedrijf voor het verruimen van informatie en netwerk;
 • gratis entree bij de thuiswedstrijden van VUC 1 voor 2 personen;
 • stimuleren van Business-to-Business door minimaal eenmaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst;
 • bij thuiswedstrijden van VUC 1, onder het genot van een drankje en een hapje, over de wederzijdse belangen en interesses met andere leden van gedachten wisselen
 
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij John Tiemens, voozitter van de SBP VUC, 0655384220 of via de mail sbpvuc@planet.nl.