Invoering Vrijwilligersplan; aanmelding als vrijwilliger vóór 1-9 a.s.

Nu de zondagselectie voetbal de eerste training achter de rug heeft, kan met recht gezegd worden dat de kop eraf is en dat het nieuwe seizoen weer is begonnen. Een nieuwigheid waar velen binnen de vereniging het komende seizoen mee te maken zullen krijgen is het Vrijwilligersplan, dat vanaf nu van kracht is. Waar gaat dit ook al weer over en hoe kan ik mij aanmelden?

VUC is voor het reilen en zeilen van de vereniging aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Het blijkt echter steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Het gevolg hiervan is dat het werk dat er binnen de vereniging te doen is door steeds minder vrijwilligers moet worden gedaan. Wil het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komen, dan zullen er meer leden actief moeten worden als vrijwilliger. Dit is voor het bestuur aanleiding geweest om de Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 2014 voorstellen voor te leggen om het vrijwilligersbeleid aan te scherpen. Deze voorstellen zijn door de leden aangenomen.

Het afgelopen half jaar is een projectteam bestaande uit leden uit alle geledingen van VUC enthousiast bezig geweest het herziene vrijwilligersbeleid in een Vrijwilligersplan uit te werken. Dit plan is in de bestuursvergadering van 6 juli jl. vastgesteld. Als je op deze link klikt, dan opent zich het Vrijwilligersplan. Het document is permanent terug te vinden onder de knop Vrijwilligersbeleid.

Het gaat te ver om het Vrijwilligersplan op deze plaats samen te vatten. Wel kan een aantal kernpunten worden genoemd.

Het uitgangspunt van het plan is dat actieve senioren verplicht zijn om voor ten minste zes uur per seizoen een vrijwilligerstaak op zich nemen. De prikkel die aan deze verplichting wordt verbonden is dat aan degenen, die geen vrijwilligerstaak vervullen, aan het einde van het seizoen een vrijwilligersbijdrage van 50 euro zal worden opgelegd.

Wil je weten of het Vrijwilligersplan ook op jou van toepassing is, kijk dan in het Vrijwilligersplan onder spelregel 1. Deze spelregel bevat ook een link naar een overzicht van functies en taken, waarop kan worden ingeschreven. Wil je weten of en hoe je je moet aanmelden voor een vrijwilligerstaak, kijk dan onder de spelregels 2 en 3. Hier bevindt zich ook een link naar een aanmeldformulier. Schroom niet om bij twijfel over de uitleg van genoemde (en andere) spelregels contact te zoeken met de Commissie Vrijwilligersbeleid via het adres vrijwilligerscie@vuc.nl.

Uiteraard is het belangrijk dat aan het begin van het seizoen een compleet beeld wordt verkregen van functies en taken die al wel of nog niet worden uitgeoefend. Gelet hierop verzoeken we degenen die zich als vrijwilliger willen aanmelden dit VÓÓR 1 SEPTEMBER A.S. te doen.