Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert het jeugdvoetbal, stuurt alle activiteiten aan en is aanspreekpunt.

De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van VUC.

Ledenadministratie
dinsdag en donderdag van 19.30 - 21.00 uur

Correspondentieadres
Postbus 410 2270 CK VOORBURG

KNVB-nr
BB-GW- 34W

Jeugdcommissie

Voorzitter Dion de Roo  a.i.  0615084619 dir@sonion.com
Penningmeester Via penningmeester VUC nvt nvt
Secretaris Vacature    
Hoofd Jeugdopleiding Jan de Jong 0646189109 janclara@ziggo.nl
Toernooien en activiteiten Hans Klippus 0655777097 h.klippus@hotmail.com
Lid Edwin Driessen 0681201204 edwindriessen@hotmail.com
Lid Eric den Dekker 0638926275 menedendekker@outlook.com
Lid Erik van Galen 0614176589 vangalenerik@gmail.com
Lid Peter Looijesteijn 0611649996 giovanny238@hotmail.com
Ballotagecommissie Jeugdcommissie nvt nvt

Ondersteuning Jeugdcommissie

Teamadministratie          Talento-spelersvolgsysteem  HSV VUC website(jeugdsites)

Franz van de Zand franzvandezand@caiway.nl
Commissaris wedstrijdzaken Joost de Bock
Projectmedewerker toernooien vacature
Dagorganisatie toernooien Egon Heinen
Schooltoernooien Lia van der Broek
Vertrouwenspersoon Gert Buiten