Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert het jeugdvoetbal, stuurt alle activiteiten aan en is aanspreekpunt.

De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van VUC.

Ledenadministratie
dinsdag en donderdag van 19.30 - 21.00 uur

Correspondentieadres
Postbus 410 2270 CK VOORBURG

KNVB-nr
BB-GW- 34W

Jeugdcommissie

Voorzitter Dion de Roo    
Penningmeester Via penningmeester VUC nvt nvt
Secretaris Vacature    
Hoofd Jeugdopleiding Jan de Jong 0646189109 janclara@ziggo.nl
Toernooien en activiteiten Hans Klippus 0655777097 h.klippus@ad.nl
Lid Edwin Driessen 0681201204 edwindriessen@hotmail.com
Lid Eric den Dekker 0638926275 dekkerschutte@hotmail.com
Ballotagecommissie Jeugdcommissie nvt nvt

Ondersteuning Jeugdcommissie

Teamadministratie          Talento-spelersvolgsysteem  HSV VUC website(jeugdsites)

Franz van de Zand franzvandezand@caiway.nl
Commissaris wedstrijdzaken Joost de Bock
Projectmedewerker toernooien vacature
Dagorganisatie toernooien Egon Heinen
Schooltoernooien Lia van der Broek
Vertrouwenspersoon Gert Buiten