Algemene gegevens

Trainer:

Jan de Jong, tel. 0646189109, email janclara@ziggo.nl

Leider:

Brian de Coninck, tel. 0619814718, email bdeconinck@sellikov.nl

Leider:

Trainingsdagen en tijden:

maandag, woensdag en donderdag, 17:00 - 18:00 uur

Afmelden training / wedstrijd:

Door de speler bij de trainer