Business Promotion

Heeft u vragen of suggesties dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden te benaderen. U kunt dat per email doen.

Stichting Business Promotion.
Postbus 410 2270CK VOORBURG
E-mail: sbpvuc@planet.nl
Voorzitter J.Tiemans 0655384220
 
  Voorzitter J.Tiemens 
  Secretaris Vacant
  Penningmeester Mw. E. van Drunick
  Lid P.Louwe
  Lid P.Looijesteijn
  Lid M.H. van Heck
  Lid H.van der Lem
  Lid P. Vrolijk
  Lid H. de Beer

Bestuur honk- & softbal

Het bestuur honk- & softbal van de vereniging is verantwoordelijk voor alles rondom de honkbal & softbal activiteiten.

Heeft u vragen of suggesties voor het HSB bestuur dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden te benaderen.

 
  Functie Naam  
  Voorzitter Vacature
  Secretaris Vacature
  Wedstrijdsecr.Honkbal S. Steenvoorden
  Wedstrijdsecr. Softbal M. Pronk

Activiteiten commissie

De activiteiten commissie heeft tot doel om gedurende het seizoen een aantal evenementen te organiseren voor leden van de vereniging VUC.

Het Kerstsoiree, de Klaverjasmarathon, het Veteranentoernooi en de thema feesten zijn de vast terugkerende evenementen.

Daarnaast kan op de commissie een beroep worden gedaan om te helpen bij initiatieven vanuit de vereniging.

In de loop der jaren heeft de commissie diverse middelen aangeschaft voor feesten en partijen. Denk hierbij aan licht- en geluidsinstallatie en de aankleding van de kantine voor uiteen lopende thema's.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Heeft u vragen of suggesties dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden te benaderen. U kunt dat per email doen.

 
FunctieNaam 
Voorzitter R. van Rijswijk
Penningmeester H. de Beer
Secretaris Mw T.M. van Rooden
Lid E. Bourquin
Lid O.Stumpf
Lid M.Kuijs
Lid Mw. M.Kroes
Lid S.Sulter
Lid R. Vrolijk

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat van de vereniging is verantwoordelijk voor alles rondom het inplannen van wedstrijden in het kader van de competitie.

Heeft u vragen of suggesties voor het secretariaat dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden te benaderen.


 
Commissaris Wedstrijdzaken Senioren en Jeugd Voetbal  Joost de Bock 0610741327 bocknet@ziggo.nl
Commissaris Wedstrijdzaken Honk & Softbal  Lillie Buitendijk    

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert het jeugdvoetbal, stuurt alle activiteiten aan en is aanspreekpunt.

De jeugdcommissie legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van VUC.

Ledenadministratie
dinsdag en donderdag van 19.30 - 21.00 uur

Correspondentieadres
Postbus 410 2270 CK VOORBURG

KNVB-nr
BB-GW- 34W

Jeugdcommissie

Voorzitter (DB) Dion de Roo 0615084619 dir@sonion.com
Penningmeester Penningmeester VUC  nvt nvt
Secretaris (DB) Maarten Meijer 0629293688 vuc.secr.jeugdcommissie@gmail.com
Voetbalzaken (DB) Erik van Galen 0614176589 vangalenerik@gmail.com
Jeugdcoördinator Vincent van Zanten 0648789868 vincent_zanten@hotmail.com
Lid/Toernooien en activiteiten Hans Klippus 0655777097 h.klippus@hotmail.com
Lid/Ballotagecoördinatie Jay van Veelen 0651840129 jayvanveelen@yahoo.com
Lid/Materiaal/kleding/toernooiactiviteiten Peter Looijesteijn 0611649996 giovanny238@hotmail.com
Lid Eric den Dekker 0638926275 menedendekker@outlook.com

Ondersteuning Jeugdcommissie

Teamadministratie          Talento-spelersvolgsysteem  HSV VUC website(jeugdsites)

Franz van de Zand franzvandezand@caiway.nl
Commissaris wedstrijdzaken Joost de Bock
Projectmedewerker toernooien vacature
Dagorganisatie toernooien Egon Heinen
Schooltoernooien Lia van der Broek
Vertrouwenspersoon Gert Buiten

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor alles dat zich in en rond de vereniging afspeelt. Het zijn in feite de beleidbepalers van onze mooie voetbalvereniging.

Aan het hoofd staan de voorzitter, secretaris en de penningmeester die allen worden bijgestaan door de 2e voorzitter, 2e secretaris respectievelijk 2e penningmeester.

Heeft u vragen of suggesties voor het algemeen bestuur dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden van het bestuur te benaderen. U kunt dat doen via het contact formulier.

 

 

  Functie Naam  
  Voorzitter * M.H. van Heck
  2e voorzitter * Vacature
  Secretaris * R.Schamper
  2e Secretaris Vacature
  Penningmeester * en Verenigingsmanager Mw. E. van Drunick
  2e Penningmeester T.H.A. Booms
  Bestuurslid Voetbalzaken C. van Teunenbroek
  Bestuurslid sportmateriaal  
  Bestuurslid bar.expl.zaken H. de Beer
  Bestuurslid Accommodatie  
  Voorzitter Jeugdcommissie D. de Roo
  Voorzitter honk&softbal Vacature