Normen & Waarden Commissie

De Normen & Waarden Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

  • Het bevorderen van een verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
  • Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van HSV VUC welke gebaseerd zijn op de waarden en normen die gelden.
  • Het uitvoeren en evalueren van procedures bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.).
  • Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid) en het adviseren van het bestuur hierover.

 

Functie Naam
Lid dhr. T. Venneman
Lid dhr. E. Stok