Aanmelden bij V.U.C.

Leuk dat je je wilt aanmelden bij de Haagse Voetbal Vereniging V.U.C.. Het aanmelden bestaat uit vier (4) stappen. Bij stap 1 geef je akkoord op de normen en waarden van V.U.C. Bij stap 2 vul je je persoonlijke gegevens in, inclusief bankgegevens voor de incasso van de contributie. Bij stap 3 geef je aan hoe je bij V.U.C. bent gekomen, of je mensen kent en je voorkeuren met betrekking tot het voetbal zelf. Bij stap 4 geef je aan welke vrijwilligerstaken je zou willen vervullen?

Na het versturen van het formulier krijg je van ons een ontvangstbevestiging en nemen wij de aanmelding in behandeling. Online aanmelden leidt niet automatisch tot lidmaatschap van V.U.C.. Er kan bovendien sprake zijn van een wachtlijst. Er wordt altijd contact met je opgenomen door één van onze coördinatoren. Omdat we werken met vrijwilligers kan zijn dat je wat langer moet wachten op een bericht, maximaal 14 dagen. In een vakantieperiode kan deze termijn langer zijn.

Alle ingevulde gegevens worden alleen door V.U.C. gebruikt voor het aanmeldingsproces en worden niet aan derden verstrekt.

STAP 1 - AANMELDEN JEUGDLID V.U.C.

V.U.C.: EEN VERENIGING MET, VOOR EN DOOR LEDEN, AL MEER DAN 100 JAAR! Wat fijn dat je onderdeel wil uitmaken van onze mooie vereniging! V.U.C. is een club waar je heerlijk kan sporten, waar je elkaar ontmoet én samen mooie herinneringen creëert.

Wij zijn een vereniging en dat houdt in dat onze leden zich verenigen om van elk seizoen een topjaar te maken. Op V.U.C. kan je dus voetballen én draag je door middel van het uitvoeren van vrijwilligerswerk bij aan het succes van de club. Dat alle leden en/of ouders/verzorgers van een lid vrijwilligerswerk doen is fijn, maar daarnaast ook noodzakelijk.

Alleen wanneer iedereen een steentje bijdraagt, kan onze club een mooie vereniging blijven bestaan. We verwachten dat je 9 uur vrijwilligerswerk per seizoen doet. Om een stok achter de deur te hebben, betaal je vooraf een vrijwilligersbijdrage van € 50,00. Deze bijdrage wordt vooraf geïnd. De bijdrage kan worden terugverdiend door 9 uur vrijwilligerswerk te doen.

Het is dan ook belangrijk dat je vooraf goed overweegt of je hier deel van wilt uitmaken. Want naast het recht op onder andere trainingen en spelen van wedstrijden, horen bij het lid zijn ook plichten. Deze plichten komen terug in onze normen en waarden. Passen de plichten niet bij wie je bent of wat je wil, dan zijn er wellicht andere verengingen die beter bij je passen.

AKKOORD MET DE NORMEN EN WAARDEN

Wij vinden het belangrijk dat een potentieel lid past bij de normen en waarden van V.U.C.. Lees hieronder waar wij voor staan, wat een lid van V.U.C. mag verwachten en wat wij van een lid verwachten. Kun je je vinden in onze normen en waarden, geef dan onderaan akkoord en ga verder met het aanmeldformulier.

Normen

• Ik of mijn ouder/verzorger doet vrijwilligerswerk voor V.U.C., minimaal 9 uur per seizoen; meer is altijd welkom!

• Ik betaal tijdig mijn contributie.

• Ik ben op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden. Voetbal is een teamsport en alleen bij hoge uitzondering kan afgemeld worden. Onder andere te vroeg, te ver rijden, geen vervoer en te koud zijn geen geldige redenen.

• Ik ga op een respectvolle manier om met mijn teamgenoten, trainer, leden van V.U.C., scheidsrechter en tegenstander.

• Ik accepteer de regels en beslissingen van ons team, trainer, leider, bestuur en KNVB.

• In het kader van hygiëne en teamgeest vinden wij het belangrijk dat er na trainingen en wedstrijden gedoucht wordt.

• Ik scheld niet en maak geen kwetsende / discriminerende opmerkingen.

• Ik ga netjes om met de materialen van V.U.C., zoals de trainingsballen en voetbaldoeltjes.

• Ik houd het V.U.C. terrein schoon en ruim op als ik iets zie liggen.

• Als ouder en verzorger ben ik zo vaak mogelijk bij de wedstrijden van mijn kind, zowel bij thuis- als uitwedstrijden (vervoer). Tijdens de wedstrijd moedig ik positief aan en laat het coachen aan de leider/trainer. Ik bemoei mij niet met de scheidsrechter en ga met respectvolle manier om met de tegenstander.

• Ik draag de V.U.C. normen en waarden uit door leden aan te spreken als zij zich niet houden aan waar wij als V.U.C. voor staan.

• De voertaal bij V.U.C. is Nederlands.

Waarden

• Wij accepteren mensen zoals zij zijn en maken hierbij geen onderscheid naar afkomst, geloof, geslacht, cultuur en geaardheid.

• Wij zijn bereid om elkaar aan te spreken, om naar elkaar te luisteren en om van elkaar te leren.

• Wij helpen elkaar, gevraagd en ongevraagd.

• Wij zijn een club van, voor en door leden, waarbij iedereen vrijwilligerswerk doet.

• Wij zorgen met elkaar voor een veilige club, waar men het fijn vindt om te komen.

Mocht blijken dat je tijdens het lidmaatschap toch niet kan voldoen aan bovenstaande normen en waarden dan wordt met jou het gesprek aan gegaan en wordt nogmaals aangegeven wat wij van onze leden verwachten. Kan je je hier niet in vinden of gehoor aan geven, dan gaan wij op respectvolle manier uit elkaar en wordt het lidmaatschap opgezegd. Uiteraard hopen wij dat je juist een geweldig lid wordt, zowel als sporter en als vrijwilliger.

Jeugd- en hoofdbestuur van V.U.C.