Clubgeschiedenis

Historie
 

Op 15 augustus 1909 was het dan zover. In restaurant "HOF VAN BERLIJN" in de Papestraat werd de fusie gesloten. Een fusie tussen het op 3 maart 1901 opgerichte VOORWAARTS en het op 1 oktober 1905 opgerichte U.D.

De nieuwe club V.U.C. startte met 61 werkende leden en ging spelen op een veld (weiland) bij de boerderij van Pex. Ingeschreven werd met 1 elftal in de NVB en 3 elftallen in de HVB.

Voor aanvang van de wedstrijden moesten de koeien worden verjaagd. 

         

 

 


                            

 Na 1 jaar werd er verhuisd naar een veld aan de kerklaan te Rijswijk en kort daarop naar de Prinses Mariannelaan te Voorburg naast het terrein van Effatha. De huurprijs bedroeg fl. 175,00 per seizoen. Voor en na het voetbalseizoen werd de bestemming weer weiland.

Zo ging dat in die tijd. Ook on de huur worden opgezegd en dat gebeurde in 1922.

Na enig gezoek werd een terrein gevonden aan de Loosduinseweg, waarbij wij de beschikking kregen over 2 velden, welke het gehele jaar konden worden gebruikt als sportveld. De huurprijs voor die 2 velden bedroeg fl. 2900,00 per jaar. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

In 1929 neemt V.U.C. van de gemeente Den Haag een tribune over, welke op de maliebaan dienst heeft gedaan bij een tentoonstelling. Do kosten bedragen fl. 2500,00 te betalen in 5 termijnen, met een rente van 5%. De tribune biedt plaats aan 1000 mensen, waarvan 600 overdekt.

In het bombardement van maart 1945 wordt de tribune deels verwoest en in 1948 brandt de rest af. Een nieuwe betonnen tribune wordt geplaatst. 

 

 

            

Na 8 jaar (wij schrijven dan 1930) moet er door de oprukkende huizenbouw worden vertrokken en belandt V.U.C. op de Schenkkade. In september 1930 wordt een prachtig complex met 4 velden, kleedkamers en clubhuis betrokken. Zelfs wordt (uniek voor Europa) langs het hoofdveld een lichtinstallatie geplaatst a raison van fl. 17000,00 waarschijnlijk excl BTW.

De lichtinstallatie bestaat uit houten lichtmasten, waarvan er prompt een omwaait. Besloten wordt de houten palen te vervagen door staal.

Maar ook daar moet, wegens de komst van het hoofdkantoor van Siemens, weer worden vertrokken. De verhuizing in 1968 naar Het Kleine Loo, onze huidige behuizing, is een feit. De lichtinstallatie van de Schenkkade kan niet worden meegenomen, de in 1948 gebouwde betonnen tribune wordt wel meegenomen.

Aan het kleine Loo wordt op 1 september 1969 een meer dan prachtig nieuw clubhuis (eigendom van V.U.C.)geopend. 

 

 


         

 

DE SPORTIEVE RESULTATEN

In 1909 werd gestart als 2e klasse en volgt r in 1919/20 promotie naar de overgangsklasse. Dit duurt tot 1926 als V.U.C. promoveert naar de 1ste klasse. Waren er in 1909 1 elftal in de NVB en 3 elftallen in de HVB, in 1926 beschikt V.U.C. over 3 elftallen in de KNVB, 8 elftallen in de HVB, 9 jeugdelftallen en 1 zaterdag veteranen team. Het ledental in seizoen 1933/34 bedraagt 400.

De meest roemruchte jaren beginnen in 1938/39. De kroon op het sportieve gebeuren wordt gezet in 1943/44 wanneer V.U.C. afdelingskampioen wordt. Om het kampioenschap van Nederland wordt gestreden met Heereveen, Heracles, de Volewijckers en Longa. V.U.C. wordt 2de.       

Direct na de oorlog volgt degradatie naar de tweede klasse. Hoewel diverse keren het kampioenschap werd bereikt (1947 - 1957) werd promotie niet afgedwongen. Promotie naar de 1ste klasse werd wel bereikt in 1963, helaas volgt in 1968 dan weer een degradatie. Dat was tevens het jaar, dat werd verhuisd naar Het Kleine Loo.

Dat deze nieuwe omgeving zal inspireren blijkt uit het volgende:

1972 - promotie naar de 1ste klasse
1975 - promotie naar de Hoofdklasse
1978 - Kampioen van de Hoofdklasse
1979 - Kampioen van de Hoofdklasse

Vooruitlopend op dit kampioenschap werd in september 1978 de bar in het clubhuis verbouwd.

Ook in het jubileumjaar 1984 (75 jaar) is V.U.C. nog hoofdklasse. Helaas beginnen dan voor V.U.C. de z.g. "magere jaren". 

 

 

 

             

In 1985 volgt degradatie naar de 1ste klasse en in 1987 de neergang naar de 2de klasse en in 1990 zelfs degradatie naar de 3de klasse. Een korte opleving vindt plaats in 1993 wanneer promotie naar de 2de klasse volgt. Helaas slechts weer voor een jaar.

Veel zo niet alles wordt er aan gedaan V.U.C. terug te brengen naar de plaats waar zij qua accommodatie en organisatie thuis hoort, nl. de 1ste klasse.

ZOMERSPORTEN

Reeds in 1928 besefte V.U.C. dat een voetbalvereniging zijn leden ook in de zomermaanden iets moest bieden. Dit leidde tot de oprichting van de cricketafdeling op 31 juli 1928. In 1930 werd V.U.C. lid van de NCB en deed met veel succes mee aan de competitie.

Het absolute hoogtepunt werd bereikt op 26 augustus 1973 toen V.U.C. promoveerde naar de 1ste klasse.

Helaas bleek de interesse in de cricket sport af te nemen en zelfs een samenwerking eind 1984 met de vereniging Groen Geel kon niet voorkomen, dat heden op Het Kleine Loo geen cricket meer wordt gespeeld.

 

 

 

 

 

         

Ook een andere zomersport werd bij V.U.C. gentroduceerd. Vanaf 1956 is het mogelijk bij V.U.C. te honkballen en in 1971 doet Softball zijn intrede.

Met succes wordt er nu 41 jaar gehonkbald met als beste resultaat het bereiken van de overgangsklasse, het in Nederland een na hoogste.

In de 26 jaar softball wordt het hoogst mogelijke bereikt, de hoofdklasse. Maar ook bij deze sporten geldt zoals bij alle sporten, ups worden gevolgd door downs.

Een ding is zeker, deze afdeling is springlevend.

Het bestuur.