Uniformiteit VUC tenue

Als bestuur van VUC worden wij af en toe nog steeds geconfronteerd met goedbedoelde initiatieven van ouders, leden en andere goedwillende personen of bedrijven die een team willen voorzien van nieuwe kleding en/of tassen.
Als vereniging hebben wij een uitstekende sponsorovereenkomst met kledingleverancier Beltona waarbij VUC zich heeft verplicht alle elftallen (jeugd en senioren)te laten spelen en trainen in kleding van Beltona. Dit geldt ook voor de zogenaamde  presentatiepakken omdat die eveneens in de collectie van Beltona te krijgen zijn. Het is dan ook niet toegestaan namens VUC in andere kleding dan Beltona te spelen en of te trainen. Als bestuur zullen we in voorkomende gevallen het betrokken elftal/trainer/leider daarop aanspreken.
 
Bij shirtsponsoring hoort ook een prijskaartje. Het tarief is vastgesteld op € 500,-- voor seniorenteams (niet selectie) en € 200,-- voor jeugdteams.
 
Hiermee beogen wij een uniform beleid op het gebied van kleding en sponsoring waar uiteindelijk de hele club baat bij heeft.
 
Het bestuur.

Mededeling

Personen die geen lid zijn van HSV VUC mogen zonder toestemming van het bestuur geen gebruik meer maken van de trainingsfaciliteiten op ons complex.
Als men wilt trainen of een partijtje voetballen dient men training- en/of niet spelend lid te worden van de HSV VUC.
Deze maatregel is van kracht op de tijden dat HSV VUC de velden van de Gemeente Den Haag heeft gehuurd.
 
Bestuur HSV VUC

Senioren mannen res.voetbal categorie A, vrouwen 3e klasse categorie A.

In het reservevoetbal categorie A mannen senioren (reserve hoofdklasse t/m reserve 3e klasse)
en categorie A vrouwen 3e klasse mogen per wedstrijd 5 wisselspelers worden ingezet. 
Let wel: een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.
 

Benoeming functies VUC

Het bestuur van VUC heeft 2 vrijwilligers weten vast te leggen voor de volgende functies:
 
Piet Delver wordt verantwoordelijk voor alle sportmaterialen,
Peter Looijestein wordt verantwoordelijk voor de kledinglijn binnen VUC
 
Wij wensen de heren veel succes in hun nieuwe rol.
 
Bestuur VUC 
 

Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier.
Het invullen van het wedstrijdformulier en de controle van de spelerspassen zal uitsluitend nog met een app op de telefoon of tablet gebeuren. De bekende plastic spelerspassen komen te vervallen.

Lees meer: Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Bestuursmededeling

Zonder een akkoord van het bestuur is het is niet toegestaan meegenomen drank en/of elders gekochte etenswaren op het terras en in het VUC paviljoen te nuttigen. In het clubgebouw is voldoende te krijgen. Ook de leden achter de bar en in de keuken staan er niet voor niets.

En zoals u ongetwijfeld zult weten zijn o.a. de bar-inkomsten voor een sportvereniging van groot belang.

Bestuur HSV VUC

Wedstrijdtenue wassen op VUC

Het is vanaf nu mogelijk het complete wedstrijdtenue op VUC te laten wassen. Het gaat alleen om het tenue dus niet om trainingspakken. De kosten bedragen slechts 15 euro per wasbeurt.Trek dat bijvoorbeeld uit de pot voor drankjes en hapjes, daar merk je niks van en iedereen is blij! Interesse? Neem dan contact op met Peter Looijestein (06 349 79 656) of Emmy van Drunick (06 137 49 531) voor concrete afspraken.
 

Controle spelerspassen

De controle op het juist gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. De KNVB heeft daarom besloten om met ingang van het nieuwe seizoen (bij de A-categorie) een verplichte visuele controle van de spelerspassen uit te laten voeren. Dit moet direct voorafgaand aan de wedstrijd door de scheidsrechter en beide aanvoerders gebeuren. De beide aanvoerders tekenen ook het wedstrijdformulier. Daarmee zijn ze mede verantwoordelijk voor de visuele controle, maar ook voor hetgeen zich tijdens de wedstrijd afspeelt.
 

Bestuursbesluit: Procedure bij niet tijdig betalen van contributie

Het bestuur heeft besloten dat bij nalatigheid in de nakoming van de contributieverplichtingen voortaan als volgt zal worden gehandeld.

Lees meer: Bestuursbesluit: Procedure bij niet tijdig...

Vertrouwenspersonen

Een aantal jaren geleden heeft het bestuur (twee) vertrouwenspersonen aangesteld, die je kunt inschakelen als je bij de vereniging ongewenst gedrag ervaart, waarover je met iemand wilt spreken. Lees voor meer informatie hier

Bespeling van de velden onder winterse omstandigheden

Voor de eerste keer in deze winter lijkt het de komende week écht koud te worden. Tijd derhalve om de voorwaarden en richtlijnen die de gemeente hanteert voor het bespelen van de kunst- en natuurgrasvelden onder winterse omstandigheden onder ieders aandacht te brengen. Lees hier waaraan wij ons (strikt!) hebben te houden.

Voor het bespelen van de kunstgrasvelden gelden de volgende regels:

1       Berijpte velden (wit aangevroren velden):

Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld toegestaan.

2       Besneeuwde velden:

Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling van het veld verboden. Deze bespeling heeft tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na de vorstperiode. Het is niet toegestaan de sneeuw naar de zijkanten van het veld te schuiven. Hierdoor zal er namelijk infill verplaatst worden wat moeilijk  terug te brengen is. Ook bestaat de kans dat de volledige mat gaat verschuiven met als gevolg dat de lijnen gaan slingeren.

3       Bevroren velden:

De kunstgrasvelden kunnen tot een temperatuur van -10 graden gebruikt worden. Bij betreding van de velden bij temperaturen lager dan – 10 graden is de kans op schade aan de kunstgrasvezel groot. Het is daarom verboden de velden onder dergelijke omstandigheden te gebruiken. Tijdens  vorst is de infill van de velden wel hard.

4       Beijzelde velden:

Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld verboden. Bespeling van beijzelde kunstgrasvelden leidt namelijk tot directe breuk van de kunstgrasvezel wat leidt tot afkeuring van het kunstgrasveld.

5       Opdooi velden:

Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld verboden. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door een vorstlaag. Hierdoor zal de invulling van de mat en/of de onderliggende sporttechnischelaag volledig verzadigd raken met water. Deze laag is dan instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan leiden tot oneffenheden in de sporttechnischelaag in het veld en resulteren in blijvende schade aan de vlakheid van de mat. In opdooi situaties geldt een bespelingverbod totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en het veld wordt vrijgegeven door de Afd. Onderhoud Sportparken van de Gemeente Den Haag.

 Voor het bespelen van natuurgrasvelden gelden de volgende regels:

  1. Berijpte velden (wit aangevroren velden):

Wanneer de velden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling van het veld verboden (bespeling leidt direct tot grassterfte).

  1. Besneeuwde velden:

Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling van het veld verboden. Bespeling heeft  tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na afloop van de vorstperiode.

  1. Bevroren velden:

Wanneer de velden bevroren zijn dan is bespeling van het veld verboden.

Door bespeling van bevroren velden treed er  grassterfte op met als gevolg het verdwijnen van de grasmat. Dit kan later in het seizoen leiden tot meer afkeuringen.

  1. Beijzelde velden:

Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld verboden. Betreding leidt namelijk direct tot grassterfte.

  1. Opdooi velden:

Wanneer de dooi intreedt, is betreden van het veld verboden. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door de vorstlaag. Hierdoor wordt de grasmat instabiel en kan er bij betreding grote schade worden toegebracht. Dit bespelingsverbod geldt totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en het veld vrijgegeven wordt door de Afd. Onderhoud Sportparken van de Gemeente Den Haag.