Mededeling

Personen die geen lid zijn van HSV VUC mogen zonder toestemming van het bestuur geen gebruik meer maken van de trainingsfaciliteiten op ons complex.
Als men wilt trainen of een partijtje voetballen dient men training- en/of niet spelend lid te worden van de HSV VUC.
Deze maatregel is van kracht op de tijden dat HSV VUC de velden van de Gemeente Den Haag heeft gehuurd.
 
Bestuur HSV VUC