Normen en waarden

De HSV VUC wil excessen op en rond de velden tegengaan. Daarom heeft de club
dit statuut in het leven geroepen. Het statuut komt kort gezegd neer op het
volgende:

"Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op
het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet".


U treft op hier de 10 hoofdgedragsregels van VUC aan. We hebben uitgewerkt
wat die voor iedereen betekenen.

In principe zijn de trainers en leiders als eerste verantwoordelijk voor het
nemen van eventuele maatregelen bij incidenten tijdens de wedstrijden en
incidenten van ondergeschikte betekenis. Zij beoordelen de ernst van de
incidenten en worden geacht daarbij de incidentenlijst als richtlijn te
gebruiken.

Voor zwaardere zaken is er een Normen en waarden commissie die "recht
spreekt". Die Waarden en Normencommissie is bovendien verantwoordelijk voor
het uitdragen en beheren van het Statuut.

We hebben in de incidentenlijsten beschreven welke consequenties wangedrag
heeft, zowel binnen als buiten de lijnen van het veld.

Voor het melden van een overtreding bij de Waarden en Normencommissie is een
meldingsformulier gemaakt.

Wie het hele beleid wil lezen kan het document in pdf downloaden.

Met sportieve groet,

Bestuur VUC