INCIDENTENLIJST A

Omschrijving wangedrag in het veld Belediging in woord en/of gebaar sanctie bij eenmalig voorkomen sanctie bij herhaling
Belediging (bijv. vloeken en/of verwensingen Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing)
Ernstige belediging (bijv. vloeken en/of racistische taal Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd Schorsing voor 3 wedstrijden
Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen) bedreiging en/of pesten Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd (schorsing)
Ernstige intimidatie (bijv. dreiging met geweld en/of slaande beweging Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd) Schorsing voor 3 wedstrijden
Gewelddadig handelen Handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen etc. Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd (schorsing)
Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd) Schorsing voor 3 wedstrijden
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen Schorsing voor 3 wedstrijden Schorsing voor 6 wedstrijden
Bewuste mishandeling Mishandeling, (geen blijvend letsel) Schorsing voor een jaar Ontzegging lidmaatschap per direct.
Ernstige mishandeling Ontzegging lidmaatschap per direct Ontzegging lidmaatschap per direct