Incidentenlijst B

Omschrijving wangedrag buiten het veld, doch op VUC-terrein Regel Bij overtreding
Alcoholgebruik (in VUC verband) Alcoholgebruik is toegestaan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Onder alcoholmisbruik wordt verstaan: Alcoholgebruik buiten de kantine of kantine terras, in de kleedkamers, bij spelende leden voor de wedstrijd of training en in het algemeen bij overmatige consumptie van alcohol. Eenmalige berisping (extra wisselbeurt); voor spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing. Bij herhaling: uitsluiting voor één wedstrijd; voor niet spelende leden of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een tijdelijke complex-ontzegging van één week.
Drugsgebruik Drugsgebruik en dealen is niet toegestaan op VUC terrein Schorsing voor een ½ jaar; voor niet-spelende leden of bezoekers een terrein-ontzegging voor een ½ jaar. Bij herhaling: royement, voor bezoekers een permanents complex ontzegging.
Roken Roken is in het algemeen geoorloofd op toegestane tijdstippen en/of plaatsen. Voor spelende leden vanaf de A-junioren echter pas na afloop van de training of de wedstrijd en absoluut niet in sportkleding Eenmalig: berisping (extra wisselbeurt); voor niet spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing.Bij herhaling: uitsluiting voor één wedstrijd; voor niet¬-spelende leden en/of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een tijdelijke complex ontzegging van één week.
Vernieling van de accommodatie of andermans goederen Schade wordt verhaald op de vernieler Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad; bij niet spelende leden of bezoekers een complex ontzegging voor een periode passend bij de ernst van de daad
Diefstal Er wordt aangifte bij de politie gedaan Ontzegging lidmaatschap per direct en een permanente complex-ontzegging
Dopinggebruik Het testen op doping geschiedt onder auspicien van de KNVB Bij een positieve uitslag na contra-expertise wordt een spelend lid uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten in afwachting van de KNVB sanctie.
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen Niet toegestaan Royement, bij bezoekers een permanente complex ontzegging.