Gedragsregels voor de toeschouwers

1. Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers doen dit niet voor uw vermaak

     en kunnen dus niet gezien worden als profsporters.

2. Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters

     en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij.

3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

5. Maak spelers niet belachelijk en scheld hen niet uit als er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd.

6. Veroordeel elk gebruik van geweld.

7. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

8. Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel- of wedstrijdbepalingen te houden.

9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is, goed voorbeeld doet goed volgen.

10. Blijf altijd buiten de veldafrastering.