Gedragsregels voor de trainers

1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

3. Beargumenteer de indeling van vooral de jongere spelers in het bijzijn van hun ouders.

4. Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen.

5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen ook.

6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

7. Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.

8. Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter.

9. Volg het advies op van een arts of fysiotherapeut bij bet bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

10. Kinderen hebben een trainer nodig die ze respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen.

11. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.