Gedragsregels voor werkgroepleden

1. Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gebaar en gedrag.

2. Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters en ouders en maak ze bewust van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en "fairplay" in sport en spel.