Grensoverschrijdend gedrag

HSV VUC wil een veilige sportvereniging zijn, waar iedereen met plezier sport en zich thuis voelt. Dit betekent dat we er met elkaar binnen de vereniging alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

In dit verband heeft het bestuur van VUC een tweetal vertrouwenspersonen bij de vereniging aangesteld. Dit zijn Tamara Malhi-van Rooden (06-4176 3603) en Gert Buiten (06-1538 8704).

De vertrouwenspersonen kun je benaderen als je bij de vereniging ongewenst gedrag ervaart, waarover je met iemand wilt praten. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. En uiteraard doet de vertrouwenspersoon niets zonder eerst met jou te overleggen en betrekt hij zonder jouw toestemming geen andere personen bij de zaak.

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan zich dus – helaas – ook bij onze vereniging voordoen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het beste zou zijn dat degene die zich gedraagt op een manier die als ongewenst wordt ervaren daar direct op wordt aangesproken. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk.

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die een plicht tot geheimhouding heeft en dus wat hem verteld wordt voor zich houdt. Een vertrouwenspersoon luistert en kijkt wat de beste oplossing voor het probleem is, maar doet niets zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan.

Indien leden, ouders, vrijwilligers of gasten van onze vereniging last hebben van ongewenst gedrag of een probleem ervaren waar ze moeilijk over kunnen praten, dan kunnen zij contact opnemen met één van de hiervoor genoemde vertrouwenspersonen.
Wanneer je niet met de vertrouwenspersoon van VUC wilt spreken of wanneer het gaat om een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag, is het mogelijk om via het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport in contact te komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF. Je kunt het NOC*NSF

Vertrouwenspunt Sport op vier manieren benaderen:
• Telefoon: 0900-202 55 90 (gebruikelijke belkosten) - maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
• WhatsApp: 06-5364 6928
• E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.
• Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport.

Voor verdere informatie kun je terecht op www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt.