Business club

Business club
 
In augustus 2001 werd de Sponsorcommissie opgericht met als primaire doelstelling het eerste elftal van de hsv V.U.C. zo snel mogelijk terug te laten keren naar de top van het amateurvoetbal.

Om de Sponsorcommissie meer draagkracht, inhoud en autonome handelingsbevoegdheid te geven werd in overleg met het bestuur van de H.S.V V.U.C. besloten tot oprichting van de Stichting Business Promotion VUC (SBP VUC). Op 27 mei 2005 werd zij bij notariële akte een feit en was de Sponsorcommissie verleden tijd.

In het recente verleden heeft de SBP V.U.C., naast sponsorwerving, zich beziggehouden met de verbetering van de accommodatie.
De volledige renovatie van de kleedkamers onder de hoofdtribune en de geluidsinstallatie werden gerealiseerd en gefinancierd. Tevens werden er nieuwe dug-outs op de velden 1 en 2 geplaatst. Daarnaast werden naast subsidies, diverse adviezen aan het bestuur van de hsv VUC gegeven welke tot besparing of verhoging van inkomsten leiden.

Om aan de top te blijven en verder te gaan houdt de SBP V.U.C. zich momenteel enkel nog bezig met de taak waarvoor de SBP V.U.C. is opgericht, t.w.: sponsorzaken!

Naast deze primaire doelstelling wil de SBP VUC meer mogelijkheden creëren voor de jeugd en andere geledingen binnen de vereniging. Deze veelomvattende taak wil men delen met alle leden van de hsv V.U.C. De SBP V.U.C. rekent daarom op veel initiatief, creativiteit en inzet.

Succes betekent immers meer inkomsten voor de vereniging.

Voor vragen en adviezen kunt u terecht bij de leden van de SBP V.U.C.