Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier.
Het invullen van het wedstrijdformulier en de controle van de spelerspassen zal uitsluitend nog met een app op de telefoon of tablet gebeuren. De bekende plastic spelerspassen komen te vervallen.

Lees meer: Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Regels voor jeugdspelers en hun ouders / verzorgers

De speler:

 • is zoveel als mogelijk aanwezig op de trainings- en wedstrijddagen;
 • verzamelt op tijd en is 10 minuten voor het begin van de training aanwezig;
 • meldt zich voor de training bij de trainer en neemt met de andere spelers de trainingsmaterialen mee naar het veld en brengen deze ook weer terug;
 • meldt zich voor trainingen en wedstrijden zelf af bij de trainer. Dit geldt niet voor de ministars, JO7, JO8 en JO9, deze worden door de ouders afgemeld bij de trainer;
 • gaat bij wedstrijden vanuit de kleedkamer samen met de andere spelers naar het veld voor de warming-up;;
 • toont respect voor de scheidsrechter (en assistent-scheidsrechter) in woord en gebaar en accepteert de beslissingen;
 • geeft voor en na de wedstrijd de spelers van de tegenstander een hand, ongeacht de uitslag. Ook de scheidsrechter/grensrechter krijgen een hand;
 • gaat na de wedstrijd onder de douche;
 • verzamelt iedere wedstrijd op de afgesproken tijd (uit en thuis) op VUC;
 • kleedt zich bij trainingen en wedstrijden om in de kleedkamer (en niet in de dugout!);
 • laat na de training en wedstrijd (uit en thuis) de kleedkamer netjes achter;
 • speelt volgens de bekende en afgesproken spelregels;
 • gedraagt zich sportief binnen en buiten het veld;
 • scheldt niet op (mede)spelers, leden of publiek;
 • slaat geen vuile schoenen uit tegen muren e.d. binnen en buiten de kleedkamer;
 • heeft respect voor andermans eigendommen en blı́jft van andermans spullen af;
 • toont respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers.

De ouders/verzorgers:

 • moedigen het kind en anderen positief aan en is de grootste supporters van de kinderen;
 • zijn een voorbeeld in woord en gedrag en geeft geen commentaar op de leiding (scheidsrechter/grensrechter/trainer);
 • helpen mee om ongewenst gedrag van hun kind te voorkomen;
 • komen niet in de kleedkamer. Dit geldt niet voor de Ministars, JO7, JO8 en JO9;
 • begeven zich niet op het speelveld, hier komen alleen spelers en begeleiding;
 • stellen zich beschikbaar voor het vervoer van spelers bij een uitwedstrijd;
 • zorgen ervoor dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
 • zien er op toe dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • bemoeien zich tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met de coaching van het team dan wel hun kind;
 • houden zich aan dit convenant.

 

 

 

 

Tijdstraffen

Bij de B-categorie (D-, C- en B-klasse) betekent dit:

De gele kaart wordt omgezet in een 10 minuten straf;

Bij de 1e gele kaart verdwijnt de speler voor 10 minuten naar de kant (hij mag niet vervangen worden);

Bij de 2e gele kaart betekent dit een rode kaart, dus veld verwijdering;

De gele en rode kaarten worden nu niet meer op het wedstrijdformulier vermeld, dus geen tuchtrechtelijke straf voor de speler;

Krijgt de speler een directe rode kaart, dan blijft alles bij het oude, dus veld verwijdering, vermelding op het wedstrijdformulier en tuchtrechtelijke straf door de KNVB. 

Ouders langs de lijn

Spelers vinden het leuk als ouders, familie, vrienden en kennissen langs het voetbalveld staan om hen aan te moedigen. Door veel toeschouwers worden zij enthousiast en veelal gaan de spelers zich daardoor nog meer inspannen om een prestatie neer te zetten.
Wat u zeer waarschijnlijk niet weet is dat alle spelers met een opdracht het veld in gaan. Deze opdracht wordt hen, veelal in de kleedkamer, bij de voorbespreking van een wedstrijd, meegegeven door de trainer en/of leider.
Op het moment dat spelers het veld in gaan en de wedstrijd begint worden zij gedurende de wedstrijd regelmatig door de trainer en/of leider aan hun opdracht herinnert.
Wij begrijpen dat ook ouders, familie, vrienden en kennissen in hun enthousiasme de spelers tot een goede prestatie willen aanzetten. Dit gebeurt regelmatig door het geven van aanwijzingen aan de spelers.
Een speler raakt daardoor in verwarring want hij heeft een opdracht gekregen van de trainer en/of leider en krijgt daarnaast ook nog eens aanwijzingen van toeschouwers. Het gevolg is dat het voor een speler onduidelijk is wat hij moet doen.
Wij vertellen de spelers in de kleedkamer in ieder geval dat hij gedurende de wedstrijd uitsluitend naar aanwijzingen van de trainer en/of leider moet luisteren.
U zult begrijpen dat wij u dringend willen verzoeken de spelers geen aanwijzingen te geven. Het aanmoedigen van spelers door toeschouwers is natuurlijk niet weg te denken bij een wedstrijd en wij willen ook graag dat u dat doet.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.


KNVB pakt voetbalblessures aan!

KNVB pakt voetbalblessures aan

De KNVB en Consument en Veiligheid bieden gezamenlijk het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ aan om blessures te voorkomen. Het programma is beschikbaar via de subsite voor Trainers & Coaches en wordt ondersteund door Giovanni van Bronckhorst.

Elk jaar lopen 620.000 veldvoetballers een blessure op. Vooral de enkels en knieën moeten het ontgelden. Om deze voetbalblessures aan te pakken is het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ ontwikkeld.

Lees meer: KNVB pakt voetbalblessures aan!