Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor alles dat zich in en rond de vereniging afspeelt. Het zijn in feite de beleidbepalers van onze mooie voetbalvereniging.

Aan het hoofd staan de voorzitter, secretaris en de penningmeester die allen worden bijgestaan door de 2e voorzitter, 2e secretaris respectievelijk 2e penningmeester.

Heeft u vragen of suggesties voor het algemeen bestuur dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden van het bestuur te benaderen. U kunt dat doen via het contact formulier.

College requires a lot of time and effort. So, to save my time I've decided to write my personal statement using this platform for students. It provides professional writing help, so the result is always great.

 

 

Functie Naam
Voorzitter * M.H. van Heck
2e voorzitter * Vacature
Secretaris * R.Jongejan
2e Secretaris Vacature
Penningmeester * en Verenigingsmanager Mw. E. van Drunick
2e Penningmeester T.H.A. Booms
Bestuurslid Voetbalzaken T. de Graaf
Bestuurslid sportmateriaal  
Bestuurslid bar.expl.zaken H. de Beer
Bestuurslid Accommodatie  
Voorzitter Jeugdcommissie D. de Roo
Voorzitter honk&softbal Vacature