Business Promotion

Heeft u vragen of suggesties dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden te benaderen. U kunt dat per email doen.

Stichting Business Promotion.
Postbus 410 2270CK VOORBURG
E-mail: sbpvuc@planet.nl
Voorzitter J.Tiemans 0655384220
 
  Voorzitter J.Tiemens 
  Secretaris Vacant
  Penningmeester Mw. E. van Drunick
  Lid P.Louwe
  Lid P.Looijesteijn
  Lid M.H. van Heck
  Lid P. Vrolijk
  Lid H. de Beer