Incidentenlijst A

Richtlijnen voor sancties naar aanleiding van wangedrag binnen het veld.

 

Omschrijving wangedrag in het veld Sanctie bij eenmalig voorkomen Sanctie bij herhaling
Belediging in woord en/of gebaar (bijv. vloeken en/of verwensingen) Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrij (schorsing)
Ernstige belediging (bijv. vloeken en/of racistische taal) Berisping (directe wisselbeurt) en uitsluiting voor eerstvolgende wedstrijd Schorsing voor 3 wedstrijden
Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen), bedreiging en/of pesten Berisping (directe of extra wisselbeurt)  Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing)
Ernstige intimidatie (bijv. dreiging met geweld en/of slaande beweging Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd)  Schorsing voor 3 wedstrijden
Agressief gedrag, handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen etc.) Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd (schorsing)
 Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd  Schorsing voor 3 wedstrijden
Agressief handelen, slaan en/of schoppen in de richting van anderen  Schorsing voor 3 wedstrijden Schorsing voor 6 wedstrijden 
Geweldadig handelen, mishandeling, (geen blijvend letsel) Schorsing voor een jaar Ontzegging lidmaatschap per direct
Ernstig geweldadig handelen, mishandeling (letsel) Ontzegging lidmaatschap per direct Ontzegging lidmaatschap per direct
Normen en Waarden Overzicht