Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor alles wat zich in en rond de vereniging afspeelt. Het zijn in feite de beleidbepalers van onze mooie voetbalvereniging.

Aan het hoofd staan de voorzitter, secretaris en de penningmeester die allen worden bijgestaan door de overige bestuursleden.

Heeft u vragen of suggesties voor het algemeen bestuur dan vragen wij u vriendelijk om een van de leden van het bestuur te benaderen.

 

Functie Naam E-mail
Voorzitter Maarten van Heck maarten.vanheck@kpn.com
Secretaris Maarten Meijer vuc.secr.hb@gmail.com
Penningmeester Emmy van Drunick hsvvuc@casema.nl
2e Penningmeester Theo Booms theobooms@telfort.nl
Bestuurslid Bar Exploitatie Henri de Beer hdebeer@casema.nl
Bestuurslid Voetbalzaken Taco de Graaf voetbalzaken.vuc@outlook.com
Bestuurslid Projecten Rick van Rijswijk rick12345@hotmail.com
Voorzitter Jeugdcommissie Paul van Ginkel paul.vanginkel@gmail.com