Contributies

De contributies voor het seizoen 2024/2025 bedragen:

Veldvoetbal

 

Contributie per seizoen

Vrijwilligersbijdrage
Senioren € 328,03 € 90,00
Jeugd O19 - JO18 € 264,88 € 90,00
Jeugd O17 - O16 € 233,02 € 90,00
Jeugd O15 - O14 € 233,02 € 90,00
Jeugd O13 - O12 € 204,67 € 90,00
Jeugd O11 - O10 € 204,67 € 90,00
Jeugd O9 - O8 € 201,81 € 90,00
Jeugd O7 - O6 € 114,62 € 90,00
Additionele kosten / kortingen    
Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig)* + € 55,-  
Overschrijvingskosten (eenmalig)** + € 13,35  
Gezinskorting (per seizoen)*** - € 34,66  

Futsal

  Contributie per seizoen Vrijwilligersbijdrage
Senioren Futsal € 238,05 € -
Senioren Futsal & Veldvoetbal € 412,86 € 90,00

Overig lidmaatschap

  Contributie per seizoen Vrijwilligersbijdrage
Niet-spelend lid € 179,63 € -
Begunstiger € 147.56 € -

* Compensatie voor KNVB kosten. Alleen voor nieuwe leden, die in de afgelopen 3 jaar bij een andere club stonden ingeschreven.

** Compensatie voor verenigingskosten. Alleen voor nieuwe leden. Voor terugkerende leden, vervallen deze kosten.

*** Korting op contributie voor het tweede en opeenvolgende lid uit een gezin.

De facturatie van de contributie zal gedaan worden met behulp van ClubCollect. Als lid ontvang je betalingsverzoeken via ClubCollect. Deze worden verstuurd via email of SMS. In een betaalverzoek staat een link naar je persoonlijke betaalpagina. Hier kun je kiezen om de contributie in een keer of in termijnen te betalen. Je kan via de meest gebruikelijke wijzen betalingen verrichten, zoals o.a. iDEAL of automatische incasso.

ClubCollect is een systeem, dat de vereniging helpt met het innen van de contributie. We kiezen voor deze samenwerking, omdat de inning een zeer intensief proces is, waar veel vrijwilligerstijd in zit.

ClubCollect is gespecialiseerd in het innen van contributies. VUC levert de gegevens aan op basis waarvan ClubCollect betaalverzoeken uitstuurt, betalingen verwerkt en indien nodig betalingsherinneringen afgeeft.

VUC blijft wel de regie houden en verzorgt ook de inhoudelijke communicatie met de leden.