Incidentenlijst B

Richtlijnen voor sancties naar aanleiding van wangedrag buiten het veld, doch op VUC-terrein.

 

Omschrijving wangedrag buiten het veld Regel Bij overtreding
Alcoholgebruik (in VUC- verband) Alcoholgebruik is toegestaan vanaf de leeftijd van 18 jaar. Onder alcoholmisbruik wordt verstaan: alcoholgebruik rond de velden, in de kleedkamers bij spelende leden vóór de wedstrijd of training, en in het algemeen bij overmatige consumptie van alcohol. Eenmalige berisping (extra wisselbeurt); voor spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing. Bij herhaling: uitsluiting voor één wedstrijd; voor niet spelende leden of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een tijdelijke complex-ontzegging van één week.
Drugsgebruik en dealen Drugsgebruik en dealen is niet toegestaan op het VUC terrein Schorsing voor een half jaar; voor niet-spelende leden of bezoekers een terrein-ontzegging voor een half jaar. Bij herhaling: royement, voor bezoekers een permanents complex ontzegging.
Roken Roken is niet toegestaan op het terrein van VUC. Leden die willen roken dienen dit te doen buiten de toegangspoort van het terrein. Eenmalig: berisping (extra wisselbeurt); voor niet spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing.Bij herhaling: uitsluiting voor één wedstrijd; voor niet¬-spelende leden en/of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een tijdelijke complex ontzegging van één week
Vernieling van de accomodatie of andermans goederen  Schade wordt verhaald op vernieler Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad; bij niet spelende leden of bezoekers een complex ontzegging voor een periode passend bij de ernst van de daad 
Diefstal  Er wordt aangifte gedaan bij de politie Ontzegging lidmaatschap per direct en een permanente complexontzegging
Dopinggebruik Het testen op doping geschiedt onder auspicien van de KNVB Bij een positieve uitslag na contra-expertise wordt een spelend lid uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten in afwachting van de KNVB sanctie
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen Niet toegestaan Royement. Bij bezoekers: een permanente complexontzegging
Normen en Waarden Overzicht