Algemene Ledenvergadering

Beste leden, hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 3 november 2023, in het clubgebouw VUC aan Het Kleine Loo 1 te Den Haag, aanvang 19.30 uur. 

Indien het reglementair benodigde aantal leden om 19.30 uur niet aanwezig is, vindt de tweede vergadering om 20.00 uur plaats.

Agenda van de komede ALV en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2022 staan hieronder klaar om te downloaden / te lezen.

Zo ook, liggen de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2022, het financiële verslag en de begroting, vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw ter inzage.

Tot vrijdag 3 november,

Het hoofdbestuur H.S.V. V.U.C

 

ATTENTIE:

1. Op de Algemene Ledenvergadering hebben alleen leden en begunstigers vanaf 16 jaar toegang. Uitsluitend leden hebben stemrecht.

2. Begunstigers hebben geen stemrecht en kunnen geen amendementen indienen. Wel hebben zij spreekrecht.

 

Downloads:

Nieuws Overzicht