Kascommissie

De kascommissie heeft als taak om te controleren of de informatie die het bestuur van de vereniging heeft opgenomen in het financieel (jaar)verslag toereikend en correct is. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 personen.

 

Functie Naam
Lid dhr. 
Lid dhr.