Aanmelden jeugdleden

Als u zichzelf of uw zoon/dochter wilt aanmelden om bij H.S.V. VUC te komen voetballen dan kunt u onderstaand formulier invullen. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u vanzelf bericht, via het mailadres dat u hieronder opgeeft.

Kennisgeving: In verband met de zomervakantie kan een reaktie op uw aanmelding langer op zich laten wachten. Alvast dank uw begrip. 

Voornaam *
Achternaam *
Geslacht
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
E-mail *
Telefoonnummer *
IBAN nummer *
Wat is de naam onderwijsinstelling of school?
*
Heeft u al een gezinslid dat bij VUC voetbalt?
Kent u iemand die bij VUC voetbalt?
De voertaal bij VUC is Nederlands. Spreekt en/of verstaat u Nederlands?
* Ja  Nee
Bent u in het bezit van een auto voor vervoer bij uitwedstrijden?
* Ja  Nee
Heeft u zoon/dochter al eerder gevoetbald? Zo ja, bij welke clubs?
Wat is de naam van de ouder?
*
Wat is het beroep van de ouder?
Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen?
* Ja  Nee
Zo nee, dan wordt de vrijwilligersbijdrage van 90 euro in rekening gebracht.
Zo ja, welke taak (of taken) zou u willen uitvoeren?
Indien u "Anders" gekozen heeft, welke andere bijdrage zou u willen leveren aan de club?
Opmerkingen
captcha img
Vul de code in *