Opzeggen

U wilt uw lidmaatschap opzeggen?

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 seizoen doorloopt o.a. door het niet op tijd kunnen afmelden bij het districtkantoor van de KNVB. Wanneer u in de loop van het seizoen u lidmaatschap opzegt, bent u volgens de statuten, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni.

U dient uw opzegging schriftelijk te versturen aan het secretariaat van H.S.V. VUC via vuc@vuc.nl Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven kleding of andere vorderingen, dan wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen.

U wilt bij een andere voetbalclub gaan voetballen?

Indien u wilt gaan voetballen bij een andere voetbalclub dan dient u een overschrijving aan te vragen. Neemt u hiervoor contact op met uw nieuwe vereniging (ruim vóór 15 juni). Uw nieuwe vereniging zal ons en de KNVB op de hoogte stellen van de overschrijving. Indien er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven kleding of andere vorderingen, dan wordt het verzoek tot overschrijving niet in behandeling genomen.